קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
החמרה בקנסות על זיהום מרכב

החמרה בקנסות על זיהום מרכב

הקנס החדש יעמוד על 1,000 ₪ (במקום 500) כאשר ישנו כפל קנס לתאגיד או לעבירה חוזרת

 השר להגנת הסביבה גלעד ארדן: "הקנסות החדשים יכנסו לתוקף בתוך 30 ימים מיום פרסום הצו. הנחיתי את אנשי משרדי להגביר את האכיפה כלפי כלי רכב מזהמים. הצו שאושר היום, נותן בידי המשרד את הכלים המתאימים לאכיפה זו".

 ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה את התיקון לצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) (תיקון), תשס"ט - 2009. את הקנסות החדשים יטילו מפקחי המשרד להגנת הסביבה, אשר מבצעים את בדיקות זיהום האוויר מכלי רכב בצד הדרך.

ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה בישיבתה (20/10/2009) תיקון לצו הקובע קנסות לעבירת זיהום אוויר מכלי רכב. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) קובע ברירות קנס לכלי רכב הפולטים זיהום אוויר מעבר לערכים הקבועים בחוק.

בישיבת הוועדה אושר היום כי במסגרת הצו החדש יתווספו עבירות קנס חדשות ומחמירות המתייחסות לתמיסת אוריאה. תמיסה אוריאה נמצאת בשימוש בכלי רכב כבדים (משאיות ואוטובוסים) חדישים ותפקידה להפחית את זיהום האוויר הנפלט מהרכב. יצוין כי עד כה, אף גורם לא אכף את השימוש באוריאה בכלי רכב.

בעקבות הצו, המשרד להגנת הסביבה יחל באכיפה זו.

להלן עיקרי התיקון לצו:

  • החמרה של הקנס הניתן לכלי רכב להסעת נוסעים הפולטים עשן בשיעור הגבוה מהקבוע בחוק. הקנס החדש יעמוד על 1,000 ₪ (במקום 500) כאשר ישנו כפל קנס לתאגיד או לעבירה חוזרת.
  • קביעת קנסות לכלי רכב אשר דורשים שימוש בתמיסת אוריאה אך אינם משתמשים בה. לעבירות אלו נקבע קנס בגובה 3,000 ₪ כאשר ישנו כפל קנס לתאגיד או לעבירה
  • חוזרת. גובה הקנס נקבע מתוך מטרה ליצור הרתעה כספית וזאת בשל העלות הגבוהה של תמיסת האוריאה.