קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
סוף סוף אולי מאזן לחברת  החשמל

סוף סוף אולי מאזן לחברת החשמל

ביקשה ארכה לפרסומו עד לסוף שנה זו

 

 

חברת החשמל הודיעה  לרשות לניירות ערך כי תגיש את דו"חותיה הכספיים לרבעון השני של 2009 עד ל-24 בדצמבר ואת דו"חות הרבעון השלישי עד 24 בינואר 2010. דו"חות הרבעון האחרון של השנה יוגשו בזמן, על פי החוק. בעקבות ההודעה, מסרה הרשות לניירות ערך כי המסחר בניירות הערך של חברת החשמל לא יושעה החל מיום שני הקרוב.

חברת חשמל  פנתה לרשות ניירות ערך בבקשה לקבל ארכה נוספת להגשת הדו"חות הכספיים לרבעון השני. חברות נסחרות אמורות להגיש את הדו"חות הכספיים לרבעון השני עד תום חודש אוגוסט, אולם החברה כבר קיבלה ארכה להגשת הדו"ח ב-31 באוקטובר.

הסיבה לבקשת הארכה הקודמת היתה המחלוקת מול אקטואר החברה בדבר ההפרשות של החברה לפנסיה. שנית, הנהלת החברה עורכת מחקר שכר מקיף בחברה ותוצאותיו עדיין מתגבשות.

הכנת הדו"חות מתעכבת בעקבות הנחיית רשות ניירות ערך לתקנם. זאת בעקבות החשיפה לפיה המחויבות האקטוארית של חברת החשמל "נופחה" לכאורה בסכום של 5-6 מיליארד שקל. תיקון הדו"חות התעכב משום שהאקטואר סירב לחתום על הדו"ח עד שיקבל הגנה מפני תביעות ייצוגיות (שכבר הוגשו נגד החברה). במקביל, התנגד משרד רו"ח דלויט-ברייטמן-אלמגור-זוהר, המלווה את חברת החשמל מטעם המדינה, להענקת כתב שיפוי מטעם החברה - היות שזה פוגע לטענתו באובייקטיביות האקטואר, ובכך מפר לכאורה את חובת אי התלות שבין רוה"ח לחברה המבוקרת.

הפיתרון שנמצא היה כי חברת הביטוח הממשלתית ענבל תעניק לאקטואר חברת החשמל, אלן דובין, הגנה מפני תביעות שיוגשו נגדו בגין החריגות בהפרשות הפנסיוניות בחברה ובמקביל, תעניק חברת החשמל שיפוי לענבל מפני אותן תביעות.

חברת החשמל אינה נסחרת בבורסה לניירות ערך באמצעות מניות, אך איגרות החוב שלה נסחרות בבורסה. תקנון הבורסה קובע כי יוקפא המסחר באיגרות החוב של חברה שלא הגישה את הדו"חות כעבור חודש מתאריך ההגשה המקורי (כלומר, בתום ספטמבר), גם אם החברה זכתה בארכה מאת הרשות. בבורסה וברשות ניירות ערך סבורים כי במידה שחברה זכתה באישור רשמי מהרשות להגיש את דו"חותיה באיחור, יהיה זה לגיטימי למנוע את הקפאת המסחר באיגרות החוב של החברה.

אי לכך, יזמו הרשות והבורסה תיקון לחוק שיאפשר לבורסה שיקול דעת ויאפשר לה להכריז כי המסחר באיגרות החוב יימשך גם אם חברה מאחרת בהגשת הדו"חות. ההתניה היא שהאיחור יהיה באישורה של רשות ניירות ערך. ועדת הכספים אישרה את התיקון.