קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
השר לנדאו על העלאת  תעריפי המים

השר לנדאו על העלאת תעריפי המים

מגלה סימני נסיגה מרפורמת "קנס הבצורת"

שר התשתיות עוזי לנדאו: "בימים הקרובים אגיש למזכירות הממשלה הצעת החלטה בנוגע לאפשרות להקל או להקפיא את היטל הבצורת, העברת כספי ההיטל שנגבו – לטובת צרכי משק המים,

דחיית הרפורמה והעלאה מדורגת של תעריפי המים"

 

בהתאם להתבטאויות פומביות של השר לנדאו בתקופה האחרונה, יגיש משרד התשתיות הלאומיות הצעת החלטה לממשלה בנוגע לנושאים הבוערים במשק המים: היטל הבצורת והעברת הכספים שנגבו – לטובת צרכי משק המים, העלאה מדורגת של התעריפים ודחיית ביצוע הרפורמה בתעריפי המים.

 

בהתייחס להיטל הבצורת,  חזר השר והדגיש את עמדתו מתחילת התהליך: "הכספים שנגבים מהיטל הבצורת מעולם לא היוו מטרה עבורנו, אלא כלי שהביא לתוצאה חשובה - חיסכון במים. היעד שנקבע להיטל הוא צמצום צריכת המים בכ-10% במגזר הביתי. בפועל, לפי נתוני רשות המים, הגענו בחודשי הקיץ החולף לירידה של כ - 15% בהשוואה לקיץ 2008. היעד לקיץ הושג במלואו ואף למעלה מזה! לא היינו מגיעים להישג הזה בלי ההיטל. יחד עם זאת, אם נוסיף ונראה כמויות גשמים יפות במהלך החורף, נשקול את הקלתו עד הקפאתו של ההיטל כבר בתקופה הקרובה".

עוד הוסיף השר: "במקביל, מקדמת הממשלה באורח נמרץ את הפרויקטים להתפלת מים שבביצוע, כך שבעוד שלוש שנים לא יהיה מחסור במים".

 

הצעת ההחלטה לממשלה תכלול את הנושאים הבאים:

 

1.       היטל הבצורת -

א.      הקלה עד הקפאה של ההיטל, בהתאם לכמות המשקעים שתימדד בחורף הקרוב.

ב.      מקרים קשים ויוצאי דופן יטופלו במסגרת של וועדת חריגים.

 

2.       העלאה מדורגת ומתונה בעדכון תעריפי המים

א.      קיים פער ניכר שהתפתח בשנים האחרונות בין עלות מחיר המים לבין מחירו הנוכחי. אי אפשר יהיה להשאיר את המחיר הקיים כיום על כנו.

ב.      על מנת להקל על הציבור ההעלאה של תעריפי המים תתבצע באופן מדורג, שיתפרס על פני תקופה ממושכת.

 

3.       העברת כספי היטל הבצורת שנגבו לטובת פיתוח משק המים -

במטרה לפתח את משק המים, להקטין את התלות בגשמים ולהגביר את קצב ייצור מים מהתפלה, יועברו הכספים שנגבים בגין ההיטל לטיפול בצרכי משק המים ולפיצוי התאגידים שייפגעו מדחיית העלאת התעריפים.

 

4.       דחיית הרפורמה בתעריפי משק המים

הרפורמה, גם במתכונתה הנוכחית המשופרת בהתאם לדרישות השר, עדיין איננה בשלה לביצוע ונותרו מספר סוגיות אותן יש לבחון ובהן יש להכריע:

א.      קיומו של תעריף אחיד לכלל הצרכנים.

ב.      מספר מדרגות החיוב לצרכן.

ג.        תמיכה בתאגידים החלשים ומתן פתרון לרשויות שלא הצליחו עד כה להתאגד.

ד.      היטלי פיתוח – קביעת היטל המשקף את עלויות הפיתוח והשארתו מחוץ לתעריף המוצע ברפורמה הקיימת.