קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן

"שולחן עגול" לאנרגיה חדשה

מזה שנה שחברת החשמל וארגוני הסביבה בישראל מנהלים דיונים, במהלכם זיהו את נושא ההתייעלות האנרגטית כנושא מרכזי

 בישיבת "שולחן עגול", בהשתתפות שר התשתיות עוזי לנדאו, חברת חשמל וארגוני הסביבה, הודיע השר כי יוביל תכנית להתייעלות אנרגטית במשק החשמל, במסגרתה תטמיע חברת החשמל תהליכים להתייעלות במסגרת תכנית הפיתוח

 

מזה שנה שחברת החשמל וארגוני הסביבה בישראל מנהלים דיונים, במהלכם זיהו את נושא ההתייעלות האנרגטית כנושא מרכזי, אותו יש לקדם בדחיפות מתוך ראייה משותפת של צורכי משק האנרגיה והסביבה של מדינת ישראל.

פנייתם לשר התשתיות הלאומיות שיעמוד בראש המערך המשותף, הייתה בבחינת התפרצות לדלת פתוחה.

לנדאו מוביל במשרד התשתיות גישה המתייחסת בכבוד למשאבי הטבע ולאיכות הסביבה, ודוגלת, בהתאם, בשינוי הרגלי הצריכה. משרד התשתיות פועל כיום בכוונה להמיר את חלום הגגות האדומים בחזון הבתים הירוקים. ההתייעלות האנרגטית מהווה נדבך מרכזי בהפיכת החזון למציאות.

השר הנחה את אנשי משרדו להכין תוכנית כוללת, שתכליתה לעמוד ביעד שהציבה הממשלה לצמצום צריכת החשמל ב 20% עד לשנת 2020, וזאת בשאיפה לשפר את איכות הסביבה על ידי הפחתה משמעותית של הרכיבים המזהמים ותוך הבנה כי אין לנו אנרגיה מיותרת.

 

הבנות:

בהסכמת כל המעורבים הנחה שר התשתיות הלאומיות את חברת החשמל להטמיע בתכניות הפיתוח שלה תכנון משאבים משולב, הכולל כלים של התייעלות אנרגטית וניהול ביקושים. לנדאו הודיע כי הוא רואה בחברת החשמל גורם מוביל בתחום ההתייעלות האנרגטית במשק, ונדבך חשוב ביישום תוכניות המשרד בתחום זה. בארגוני הסביבה רואה השר לנדאו שותפים טבעיים לייעוץ ולהטמעת הצורך והדרכים להתייעלות בקרב הציבור הרחב.

יושבי השולחן המליצו כי השר יפעל להקמת קרן להתייעלות אנרגטית, בהיקף הדומה להשקעה הממשלתית בתחום האנרגיה המתחדשת, שתסייע לפיתוח ויישום פרויקטים של התייעלות אנרגטית במגזר העסקי ובתעשייה.

עוד הודיע השר כי הוא ואנשי משרדו יוסיפו להמריץ את הליכי החקיקה והתקינה בתחום ההתייעלות האנרגטית ביתר שאת במהלך המושב הנוכחי של הכנסת, מתוך כוונה להשפיע על צריכת החשמל וניהול הביקושים בישראל כבר בטווח הזמן הקרוב. בין היתר יפעלו להמרצת משרדי הממשלה לשמש דוגמא לציבור וליישם את החלטת הממשלה להתייעלות במבניהם, יקדמו הצעות חוק להתייעלות אנרגטית במבני ציבור ותקינה לייעול השימוש בחשמל.

בהמשך לעבודה המשותפת בין חברת החשמל, ארגוני הסביבה, משרד התשתיות ולשכת השר- יוקמו צוותי עבודה משותפים, שיקדמו את תחום ההתייעלות האנרגטית בנושאי מדיניות וחקיקה, שילוב כלים להתייעלות אנרגטית בתכנון משק החשמל, מימון ומבנה תעריפים תומך ובנייה חוסכת אנרגיה. השר ינחה את הצוותים לפעול באופן אינטנסיבי ולהגיע להגדרת פעולות מעשיות בהן יש לנקוט בכל הנושאים שהועלו.

כל המעורבים יפעלו במטרה לרתום את הציבור הישראלי לצרוך חשמל בתבונה לטובת הסביבה בה אנו חיים ומתוך הבנה כי אין לנו אנרגיה מיותרת.