קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מבטיחים שטפון של מכרזי אנרגיה

מבטיחים שטפון של מכרזי אנרגיה

הממשלה תפרסם מכרזי התייעלות אנרגטית (ESCO) ל-11 בתי חולים ושמונה בתי משפט בהיקף כולל של כ-120 מיליון שקל

הממשלה  תפרסם מכרזי התייעלות אנרגטית (ESCO) ל-11 בתי חולים ושמונה בתי משפט בהיקף כולל של כ-120 מיליון שקל. מדובר במכרזים לפי מודל Shared savings, שבו מועברת האחריות על צריכת האנרגיה במבנה לידי חברה פרטית המתכננת, מממנת ומבצעת השקעות לחיסכון באנרגיה תמורת תשלום הנגזר מהחיסכון בהוצאות החשמל.

עם זאת, היקף ההתקשרות עם הזכיינים יהיה מצומצם ביחס למודל הקלאסי, בשל התנגדות ועדי העובדים במגזר הממשלתי להעברת תחזוקת המבנים למיקור חוץ.

בדצמבר צפויים משרדי התשתיות והבריאות לפרסם את מסמכי שלב המיון המוקדם (.P.Q) במכרז בתי החולים הממשלתיים. מדובר בהתקשרות עם זכיין למשך שבע שנים, שבמהלכן יידרש להציג חיסכון בצריכת החשמל של בתי החולים, שעלותה מוערכת כיום בכ-35 מיליון דולר בשנה. דמי הזיכיון ייגזרו מההיקף הכספי של החיסכון, כאשר הזכיין יזכה ל-80% מהחיסכון בהוצאות החשמל של בית החולים המסוים, או לסכום מינימום קבוע שבו נקב בהליך המכרזי (הגבוה מבין השניים).

ההתמודדות במכרז תהיה סביב שיעור החיסכון המובטח וגובה סכום המינימום. לפי הערכות, שיעור החיסכון שיוצע יהיה 15%-20%. את המכרז מנהל מטעם משרד התשתיות מנהל האגף לניהול משאבי תשתית, עו"ד זאב גרוס.

במקביל שוקדים באגף החשב הכללי ובמשרד התשתיות על פרסום מכרז התייעלות אנרגטית נוסף ב-10 מתחמים ציבוריים: שמונה בתי משפט (כולל בית המשפט העליון בירושלים), בניין משרד האוצר וכפר הנוער באשל הנשיא. זאת, כאשר בשבועות האחרונים נוהלו מגעים גם עם בית הנשיא, שהביע עניין בהצטרפות לפרויקט. מתחמים אלה יחולקו לשתי קבוצות, ויפורסם מכרז נפרד לחיסכון בחשמל לכל אחד מהמבנים. זאת, במטרה לקדם ולפתח שוק לחברות ESCO בישראל.

היקף ההתקשרות מוערך בכ-2 מיליון שקל לכל מכרז ומשך ההתקשרות יהיה ככל הנראה חמש שנים. ההתמודדות במכרז תהיה על יעד החיסכון המובטח כאשר דמי הזיכיון יהיה קבועים, ויהוו לפי הערכות 70% מהחיסכון בהוצאות החשמל. בשבועות הקרובים ידונו הסדרי הערבויות והביטחונות שהזכיינים יידרשו להעמיד. המכרז ינוהל על ידי ועדת מכרזים שבראשות סגן החשכ"ל, אבי דור, ומנהל אגף הפרויקטים בחברת ענבל, עוזי לוין.

במקביל, בוחנים במשרד התשתיות קידום פיילוט דומה גם בשיתוף משרד הרווחה. המשרד פנה לאחרונה בהצעה לקדם מכרז התייעלות אנרגטית בכ-100 ממבניו הפזורים במדינה.