קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אושרה רפורמת המיסוי הירוק

אושרה רפורמת המיסוי הירוק

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את רפורמת המיסוי הירוק הכוללת שינויים מהפכניים בתחום המיסוי של ענף הרכב

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את רפורמת המיסוי הירוק הכוללת שינויים מהפכניים בתחום המיסוי של ענף הרכב .

השינוי הראשון נוגע למס הקניה המוטל בעת יבוא הרכב, לפיו גובה המס מושפע מדרגת הזיהום של הרכב. שיטה זו, במסגרתה ניתנות לכלי רכב הטבות במס בהתאם למידת פליטות המזהמים של הרכב מיושמת בפועל כבר מאוגוסט 2009, במסגרת צו זמני. היום עם אישור ועדת הכספים, שיטת המיסוי הירוק קיבלה מעמד קבוע בחוק. במסגרת הפשרה שגובשה עם הועדה נקבע כי השיעור הבסיסי של מס הקניה יופחת מ - 90% ל- 83%, וזאת כנגד ביטול הטבת המס הניתנת כיום לרכב המצויד במערכת בקרת יציבות אלקטרונית. יש לציין כי החל משנת 2010 קיימת חובה בחוק לייבא לישראל כלי רכב עם מערכת בקרת יציבות, דבר אשר מייתר את הטבת המס.

השינוי ייכנס לתוקף מ-26.11.09. העלות של מהלך זה נאמדת בכ-100 מיליון ש״ח.

 

כמו כן, אושרה בוועדה הרפורמה בשיטת החישוב של זקיפת שווי השימוש ברכב צמוד שמקבל עובד שכיר ממעבידו. משנת המס 2010 תשתנה השיטה כך שבמקום סכומים קבועים לפי 7 קבוצות המחיר, יחושב שווי השימוש כאחוז ממחיר המחירון של הרכב. השיטה החדשה תחול על כלי רכב שיירשמו לראשונה מיום 1.1.2010, ואילו על כלי רכב קיימים וכלי רכב שיירשמו עד 1.1.2010, תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר .

 

בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים, שיעורי שווי השימוש החודשיים שנקבעו לשנת 2010 הם 2.04% לרכב שמחירו עד 130,000 ש״ח ו- 2.48% לרכב שמחירו מעל 130,000 ש״ח. שיעור שווי השימוש ב-2011 יעמוד על 2.5% ממחיר הרכב, אך אם יחולו שינויים מהותיים ברמת המחירים של כלי רכב בשנה הקרובה (לכיוון עליה או ירידה), ייתכנו שינויים בשיעור שווי השימוש. בכל מקרה, שיעור השווי לא יעלה על 2.6% ולא יפחת מ- 2.43%. לזקיפת שווי השימוש נקבעה תקרה שתעמוד על השווי שנזקף לרכב שמחירו הוא 450,000 ש״ח.


 

כמו כן, משנת המס 2010 תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש, בסך 500 ש״ח לחודש, לכלי רכב היברידיים ללא קשר למועד הרכישה, כלומר הן לרכב היברידי קיים והן לרכב היברידי שיירשם מיום 1.1.2010. הקלה זו הינה חלק מהוראת שעה עד סוף שנת 2014.

במקביל, אושרו על ידי הועדה, תיקוני החקיקה לתקנות מ״ה הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) ותקנות מס הכנסה (פחת). במסגרת תיקונים אלה, יושמו ההסדרים עם הגורמים הכלכליים במשק לעניין המורים לנהיגה, נהגי המוניות, אוטובוסים ציבוריים זעירים, ורכב אשכול. הסדרים אלה קובעים ניכוי הוצאות מוגדל לסקטורים אלה, תוך החלה של הסכמים אלה רטרואקטיבית החל מינואר 2008 ; בכך ״משלימה״ רשות המיסים חוב לועדת הכספים לעניין הרפורמה בשווי השימוש שאושרה כבר בשנת 2007, שקבעה כי יש לקבוע הסדרים ייחודיים לסקטורים אלה. ועדת משנה של ועדת הכספים בראשות ח״כ אמנון כהן, דנה בסוגיות אלה וכעת הן אושרו, כאמור לעיל .