קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תיקון יקר - למתקן

תיקון יקר - למתקן

הטכנאי שתיקן את המזגן באופן קלוקל חויב להשיב כסף

  

 

 

טכנאי מזגנים חויב לשלם 578 שקל ולשאת בהוצאות המשפטיות בסך של 450 שקל, בעקבות תביעה שהוגשה נגדו על תיקון לקוי של מזגן.

צביקה דוידוביץ' תבע את מיכאל לוגסי בבית המשפט לתביעות קטנות בראשון-לציון לאחר שנכשל בתיקון מזגן. לדבריו, לוגסי הודיע שבמזגן חסר גז ויש להחליף את כבל ההתנעה של המדחס. התובע שילם עבור התיקון וכבר למחרת התברר שהתיקון כשל. "הנתבע סירב להגיע אלא כנגד תשלום נוסף ולבסוף תוקן המזגן על-ידי צד שלישי".
בכתב ההגנה טען לוגסי, שהבהיר לתובע מלכתחילה שאין אחריות על התיקון מאחר שהמזגן הצריך תיקון מקיף ויסודי, שאמור לעלות סכום רב, שאותו סירב התובע לשלם. לדבריו, ציין בחשבונית מפורשות שאין אחריות על העבודה. לוגסי הגיש תביעה שכנגד בה ביקש מהתובע לשלם עבור הוצאותיו בגין ההתייצבות בבית המשפט.
השופטת הלית סילש פסקה שדין התביעה להתקבל ודין התביעה שכנגד, שהגיש לוגסי, להידחות.
בדיון בפני השופטת עלה כי הנתבע אכן התנה את בואו בפעם הראשונה לבית התובע בתשלום עבור בדיקה בסך של 150 שקלים. עם זאת, בעקבות הבדיקה בוצעו תיקונים של הליקויים. "לא הונח בפני כל בסיס עובדתי לטענת הנתבע כי כל מעשיו באותה עת היו למלא גז. הנתבע הינו בעל מקצוע אשר נתבקש לתקן את המזגן. עוד עלה כי ביום המחרת המזגן לא פעל. אין עסקינן אך באחריות לביצועה של עבודה, אלא בכישלון התמורה באופן מלא עקב ביצוע עבודה אשר מייד לאחר סיומה התבררה כלקויה.

"
גם טענתו של הנתבע כי כתב על החשבונית שאין כל אחריות על העבודה, אין בה כדי להביא למסקנה אחרת במקום שבו החשבונית נכתבה לאחר ביצוע העבודה ולאחר התשלום עבורה. טען הנתבע בפני כי תיקון מלא של המזגן היה מחייב עלות גבוהה ביותר וכי התובע היה מודע לכך. טענה זו אינה סבירה בעיני במקום שבו בסופו של יום, בהיקף מחיר דומה מאוד, תוקן המזגן על-ידי צד שלישי. צודק הנתבע בדבריו כי כל איש מקצוע יכול לדרוש סכום אחר עבור עבודתו ואולם במקום שבו שני בעלי מקצוע דרשו לכאורה את אותו היקף מחיר, עבור אותו מזגן, שהרי הדעת נותנת כי היקף העבודה הנדרש, היה אף הוא דומה. במקום שבו שילם התובע עבור תיקון מזגן, אשר בפועל לא בוצע, שהרי יש להורות על ביטול ההתקשרות שבין הצדדים תוך השבת הסכומים ששולמו על-ידי התובע לנתבע.