קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
פעילות ערה בכנסת לאיכות סביבה

פעילות ערה בכנסת לאיכות סביבה

שבוע עתיר נסיונות חקיקה ודיונים בוועדות הכנסת

 ב', 07.12.09

בועדת הכספים – ועדת המשנה להצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות:

בשעה 09:30      הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התשס"ו-2006.

בועדת הכנסת:

בשעה 10:30      בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית - הצ"ח ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010) (תיקון - ביטול היטל בשל צריכת מים עודפת), התש"ע – 2009, של חה"כ מוחמד ברכה.

בועדה לענייני ביקורת המדינה:

בשעה 12:00      דו"ח מבקר המדינה על הקמת כפר הנופש בחוף פלמחים - הצעות לדיון מהיר של ח"כ דב חנין, ח"כ ניצן הורוביץ וח"כ רחל אדטו.

בועדה המשותפת לעניני סביבה ובריאות:

בשעה 13:15      קרינה אלקטרומגנטית בבתי הספר – הצעות לדיון מהיר של ח"כ דב חנין ושל ח"כ גדעון עזרא. לחצו כאן לקריאת נוסח ההצעה של ח"כ חנין וכאן לקריאת ההצעה של ח"כ גדעון עזרא.

 

 

יום ג', 08.12.09

בועדת הכספים:

בשעה 10:00      הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התשס"ו-2006.

בועדת המדע והטכנולוגיה:

בשעה 10:00      הצעת פעילות המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - בהשתתפות המדען הראשי, ד"ר אלי אופר.

בועדת העבודה, הרווחה והבריאות – ועדת המשנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

בשעה 12:30      תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשס"ט 2009.

בועדת הפנים והגנת הסביבה:

בשעה 13:00      היערכות המדינה לועידת קופנהגן.

בועדת הכלכלה:

בשעה 13:30      הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 3(, התשס"ז-2007, בהשתתפות השר להגנת הסביבה – דיון המשך. לחצו כאן לקריאת נוסח הצעת החוק כפי שעברה בקריאה הראשונה. לחצו כאן לקריאת נוסח הצעת החוק המוצע לדיון בועדה על-ידי המשרד להגנת הסביבה.

 

יום ד', 09.12.09

בועדת החינוך, התרבות והספורט:

בשעה 09:00      הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ט-2009, של חברי הכנסת זבולון אורלב, רונית תירוש, דניאל בן-סימון, נחמן שי, אלכס מילר, חיים אמסלם, דני דנון, ציון פיניאן, יעקב כץ ומנחם אליעזר מוזס.

בועדת הכלכלה:

בשעה 09:15      תקנות התעבורה, התש"ע-2009, בדבר הסדרת אופניים עם מנועי עזר. לחצו כאן לנוסח התקנות.

בשעה 09:45      תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009. לחצו לקריאת נוסח התקנות, דברי ההסבר ומכתב שר התחבורה.

 

יום ג', 15.12.09

בועדת הכלכלה:

בשעה 10:00      תחבורה ציבורית בישובים הערבייםהצעה לדיון מהיר של ח"כ אחמד טיבי.

 


במליאת הכנסת:

לקראת ועידת קופנהגן, תעלינה להצבעה טרומית ארבע הצעות חוק בעלות נגיעה ישירה להפחתת פליטות גזי חממה בתחומים שונים. ההצעות יעלו לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום א', 06.12, ולהצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום ג', 8.12. ארגונים מוזמנים לסייע בקידום הצעות החוק מול ועדת השרים וחברי הכנסת.

להלן רשימת הצעות החוק:

1.       הצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט–2009.

2.       הצעת חוק אנרגיה מתחדשת, התשס"ט–2009.

3.       הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (עידוד תחבורה ציבורית), התשס"ט–2009.

4.       הצעת חוק לעידוד בנייה בת קיימא (תיקוני חקיקה), התשס"ט–2009.

 

אירועים נוספים:

ב-1 בדצמבר צויין יום זכויות האדם הבינלאומי. הנושא יצוין בכנסת ביום ג', 08.12.09, בישיבת מליאה מיוחדת. בנוסף יתקיימו דיונים בנושא בחלק מועדות הכנסת וכנס מיוחד בחדר ההרצאות. הכנס יפתח על-ידי יו"ר הכנסת, ולאחר מכן יתקיימו במסגרתו שלושה פאנלים בנושא זכויות מותנות בתחום הבריאות, הרווחה והביטוי.

הכנס יתקיים בין השעות 13:15 ל-16:00 באולם ההרצאות בקומה 1 וישודר בחלקו בשידור חי בערוץ הכנסת (99). הכנס פתוח להשתתפות הציבור.