קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מייצרים חשמל ממים בישראל

מייצרים חשמל ממים בישראל

פוטנציאל ניכר להפקת חשמל מאגירה שאובה

 
מייצרים חשמל ממים בישראל
צעד נוסף להגדלת היצור והבטחת שרידות משק החשמל הישראלי – רשות החשמל אישרה הסדרה להקמת מתקני אגירה שאובה


השבוע נקבעו הסדרים תעריפיים ואמות מידה להקמת מתקני אגירה שאובה בישראל בהיקף מצטבר של כ -450 מגוואט שיהיו בלפחות שני אתרים נפרדים.

נמסר כי הרשות לחשמל תבחן תעריפים והסדרה להיקפים גדולים מאלה מעת לעת בהתאם לצרכי המשק ומתוך שמירה על עקרון מזעור עלויות במשק.

 

אגירה שאובה היא שיטה מקובלת בעולם ליצור חשמל- בה נעשה ניצול של הפרשי גבהים בין מאגרי מים לצורך ייצור חשמל. כדי לייצר חשמל בשעות מסוימות מבוצעת פעולת שאיבת מים (צריכת חשמל), בשעות בהם החשמל זול נשאבים המים, ובשעות בהן החשמל יקר נעשה יצור חשמל בעזרת אנרגיה של מפל המים.