קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
נס טכנולוגיות מיעלת את בזן

נס טכנולוגיות מיעלת את בזן

מיישמת פרויקט בבתי הזיקוק לנפט (בזן) של מערכת מתוצרת SAP לפיקוח

 


חברת בתי הזיקוק לנפט (בזן) בחרה בנס טכנולוגיות ליישום מערכת מתוצרת SAP לפיקוח תאגידי, ניהול סיכונים וציות לתקנות ( Governance, Risk & ComplianceGRC).  היקף הפרויקט מאות אלפי שקלים. נס מבצעת את הפרויקט בסיועו של משרד רו"ח Ernest & Young.

בשלב הראשון, שהחל ביולי השנה ונמצא בשלבים מתקדמים, מיישמת נס בבזן את מוצר התוכנה SAP GRC Access Control לניהול סיכונים ובקרות גישה למערכות הארגון, כולל הפרדת סמכויות (segregation of duties) המאפשרת בקרה על הפעילויות של המשתמשים במערכות מידע השונות המעורבות בתהליך העסקי. מוצר התוכנה החדש יאפשר שליטה של  המנהלים העסקיים בכל הקשור למתן הרשאות למשתמשים ותמנע מצב של הענקת הרשאות כאשר קיים חוסר במידע הנוגע לסיכונים הטמונים במתן הרשאות אלה.  

SAP GRC Access Control מאפשר לנתח את הסיכונים הקיימים בהרשאות וכן לבקר את תהליך ניהול ובניית ההרשאות ומתן ההרשאות בארגון באופן שוטף ויומיומי. הדו"חות השונים הקיימים במערכת מספקים מענה מלא לדרישות הביקורת ויאפשרו למנהלים לבחון בכל נקודת זמן את רמת הבקרה והחשיפה שלהם לסיכונים השונים הקשורים להפרדת סמכויות.

בשלב השני, שיבוצע בתחילת 2010, תיושם מערכת SAP GRC Process Control התומכת בניהול ויישום הדרישות של חוק סרבנס אוקסלי ודרישות ועדת גושן (הגירסה הישראלית של חוק סרבנס אוקסלי) בכל הקשור לניהול הבקרה של תהליכים ארגוניים שונים. המערכת תאפשר מיפוי, תיעוד, בדיקה, דיווח ואישור של התהליכים והבקרות שלהם בארגון, תוך צמצום המשאבים הנדרשים להכנה ואיסוף המידע לצורכי ביקורת. כמו כן מאפשרת המערכת שקיפות מלאה, בצורה מקוונת (online) בכל הקשור לסטטוס של המשימות השונות ושל חשיפות לסיכונים, במידה ונתגלו, בתהליכים השונים - כל זאת לצורך עמידה מלאה בדרישות הרגולטור.

"מדובר בפרויקט ראשון בסדר גודל כזה בתחום ה-GRC  בישראל לצורך עמידה מלאה בדרישות הרגולטור" אמר איתמר היידנפלד, מנהל מיגזר התעשיה והשירותים בנס ישראל. "לנס ניסיון ייחודי וידע רב ביותר בתחום התהליכים העסקיים והרגולציות, וכן מתודולוגיה יעודית שנבנתה ע"י החברה למתן פתרון כולל בתחום ה-GRC וצוות מקצועי המאפשרים ביצוע מיטבי של הפרויקט". 

"הצורך בהתקנת המערכת בבתי הזיקוק לנפט עלה בעקבות הדרישות הרגולטוריות  ובשל הדרישות לממשל תאגידי כמתחייב על פי ועדת גושן" אמרה אתי גוטמן, סמנכ"ל מטה ופיתוח המשאב האנושי בבזן. "בחרנו בנס טכנולוגיות עקב נסיונה ומומחיותה בתחום ה-GRC ובתחום SAP. בבתי הזיקוק פועלות מערכות SAP מזה עשר שנים ולאחר שבדקנו את הפתרון של SAP החלטנו שהוא המתאים ביותר עבורנו."