קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מחיר המים במתקן ההתפלה באשדוד

מחיר המים במתקן ההתפלה באשדוד

יעמוד על 2.36 ₪ למ"ק מים במונחים ריאליים

ועדת המכרזים הבין-משרדית להתפלת מי-ים הודיעה ל-'מקורות פיתוח וייזום' את מחיר הרכישה של מי הים המותפלים ממתקן ההתפלה באשדוד. המחיר יעמוד על 2.36 ₪ למ"ק מים במונחים ריאליים, כאשר המחיר צמוד באופן מלא לסל מדדים שנקבע בהליך.

 

החלטת הממשלה קבעה כי ועדת המכרזים הבין-משרדית להתפלת מי-ים תשקול את האפשרות להתקשר, בפטור ממכרז ובכפוף לתקנות חובת המכרזים, עם חברה ייעודית שתהיה חברת בת של מקורות פיתוח וייזום, לשם תכנון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן ההתפלה באשדוד בהיקף של 100 מלמ"ק בשנה. בהתאם להחלטת הממשלה האמורה, קיבלה ועדת המכרזים החלטה להתקשר עם חברת 'מקורות פיתוח וייזום' בפטור ממכרז לצורך הקמת מתקן ההתפלה באשדוד, בכפוף לעמידתה בשורה של תנאים ובהם לוחות הזמנים ומחיר תחרותי.

 

על-פי החלטת הממשלה, ועדת המכרזים קבעה את מחיר רכישת המים המותפלים באשדוד על בסיס המחיר שנקבע במכרז ההתפלה בשורק, בשינויים המחויבים. לאור זאת, קבעה הועדה כי המחיר למ"ק יעמוד על 2.36 ₪ למ"ק במונחים ריאליים. החלטה זו התקבלה לאחר שהועדה קיימה מספר דיונים ובחנה ביסודיות את מחיר המים שייקבע למתקן ההתפלה באשדוד, תוך בחינת חוות דעת הנדסיות ופיננסיות.

 

כזכור כבר היום קיימים בישראל שלושה מתקני התפלה, באשקלון (מתקן המייצר 120 מלמ"ק), בפלמחים (מתקן המייצר 45 מלמ"ק) והמתקן בחדרה (ייצר 127 מלמ"ק) אשר עתיד להתחיל לספק מים בשבועות הקרובים. בנוסף, מתקן ההתפלה רביעי המתוכנן בשורק, צפוי להיות מהגדולים מסוגו בעולם ויספק 150 מיליון קוב בשנה לקראת שנת 2013. יחד תוצרת מתקני ההתפלה תהווה כ-80% מסך צריכת המים הביתית בישראל והם צפויים לספק כ- 550 מלמ"ק החל משנת 2013.