קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מחיר בנזין 95 אוקטן בתחנות

מחיר בנזין 95 אוקטן בתחנות

החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), המחירים המרביים של מוצרי הבנזין שבפיקוח בתחנות תדלוק

מחיר בנזין 95 אוקטן בתחנות התדלוק

 ינואר 2010

 

המדינה מפקחת על מחיר בנזין 95 אוקטן הנמכר בתחנות התדלוק, והמחירים מתעדכנים ביום העבודה הראשון בכל חודש.

 

החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), המחירים המרביים של מוצרי הבנזין שבפיקוח בתחנות תדלוק הם כמפורט להלן (בשקלים חדשים):

 

בנזין 95 אוקטן נטול עופרת

מחיר לליטר בתחנה (כולל 16.0% מע"מ)

6.44

מחיר לליטר בתחנה באילת

5.56

 

 

תוספת בעד שירות מלא:

בכל הארץ (כולל מע"מ)

0.13 ₪ לליטר

באילת (לא כולל מע"מ)

0.12 ₪  לליטר

 

 

מחיר הבנזין בתחנות התדלוק מורכב מן הרכיבים כדלהלן:

 

1.      המחיר בשער בית הזיקוק.

2.      בלו – מס קצוב של כ – 2.82 ₪ לליטר – נקבע על ידי אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר.

3.      סל הוצאות השיווק לבנזין.

4.      מע"מ – בשיעור של 16.0% כיום על סך הרכיבים הרשומים מעלה, נקבע על ידי משרד האוצר.

5.       תוספת שירות מלא (לא נגבית בשירות עצמי).

מחירי מוצרי הדלק בבתי הזיקוק:

 

עד להפרטת בתי הזיקוק בינואר 2007 המדינה פיקחה על מחירי התזקיקים בשער בז"ן על-פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים למוצרי נפט בשער בז"ן), התשנ"ג - 1992. על-פי הצו, המחירים נקבעו באופן התואם את רמת המחירים במסחר באירופה למוצרי נפט באזור הים התיכון והושפעו מגורמים חיצוניים כגון מחירי מוצרי הדלק בעולם ומשער החליפין של הדולר. 

כיום, מחירי הדלקים המיוצרים בבתי הזיקוק בישראל אינם מפוקחים על ידי המדינה (למעט מחירי הזפת ומחיר מזוט כבד 3.5% גופרית).

משרד התשתיות הלאומיות ממשיך לפרסם את מחירם הסיטונאי הלא מפוקח של התזקיקים המיוצרים בבתי הזיקוק ע"פ שיטת החישוב שנקבעה בצו תחת מחירים תיאורטיים לשנת 2010

מחירו המפוקח של בנזין 95 אוקטן בתחנות התדלוק, מחירי הזפת, מחיר מזוט כבד 3.5% גופרית ונתונים אחרים מתפרסמים כול חודש במבנה מחירי הדלק לחודש ינואר 2010  כמו-כן ניתן למצוא מידע סטטיסטי חשוב ומידע פרטני אחר ב"מידע סטטיסטי, מחירים ומסים".