קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
כללי שימוש בחומרי הדברה באירופה

כללי שימוש בחומרי הדברה באירופה

מדובר בהגברת הפעילות האירופית לאפשור שימוש בר קיימא בחומרי הדברה

 דואגים לאיכות הסביבה וגם לבריאות...

מדובר בהגברת הפעילות האירופית לאפשור שימוש בר קיימא בחומרי הדברה

דירקטיבה 2009/128/EC קובעת את המסגרת לאפשור שימוש בר קיימא בחומרי הדברה, על מנת להגן על בריאות בני האדם ועל הסביבה מפני סיכונים אפשריים הכרוכים בשימוש בחומרים אלה. 

המדינות החברות באיחוד האירופי מתבקשות לנקוט בצעדים הבאים:

לאמץ תוכניות פעולה לאומיות המפרטות יעדים כמותיים, מטרות, אמצעים ולוחות זמנים לצמצום ההשפעה המזיקה של חומרי הדברה מחד, ומאידך, לעודד את הפיתוח של ניהול הדברה משולב ושל גישות וטכניקות אלטרנטיביות לצמצום התלות בחומרי הדברה.

ליצור מנגנוני הדרכה ראשונית ומתקדמת למפיצים, יועצים ואנשי מקצוע המשתמשים בחומרי הדברה ולבסס מנגנוני הסמכה לתיעוד הדרכה מסוג זו.

להגביל מכירת חומרי הדברה המיועדים לשימוש מקצועי, כולל מכירה באינטרנט לאנשי מקצוע מוסמכים. מפיצים חייבים לספק למשתמשים לא מקצועיים מידע כללי לגבי הסיכונים הכרוכים בשימוש בחומרי הדברה, בייחוד לגבי נהלי בטיחות, אחסון וסילוק של האריזה. 

לוודא כי מתבצעות ביקורות טכניות על ציוד לפיזור חומרי הדברה הנמצא בשימוש מקצועי, במרווחי זמן קבועים. באופן כללי, חל איסור על ריסוס אווירי של חומרי הדברה, למעט במקרים מיוחדים.

להגן על סביבה ימית ומאגרי מים לשתיה מפני ההשפעה המזיקה של חומרי הדברה.

לצמצם או לאסור את השימוש בחומרי הדברה באזורים מסוימים כגון גנים ציבוריים וגינות, שטחי ספורט ופנאי, בתי ספר וגני ילדים ובקרבת מרפאות ובתי חולים.