קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
סימני נפט בערבון מוגבל

סימני נפט בערבון מוגבל

אנשי המקצוע: צריך לקחת את הדיווח מאוד בפרופורציה

 השותפות זרח , דלק קידוחים  ואבנר  דיווחה עתה  מניתוח ראשוני של המידע בקידוח צוק תמרור 4 עולה ששכבות המטרה מכילות נפט. אלו הן תוצאות ראשוניות בלבד מקידוח בעומק של 2,040 מטר, שלא מאפשרות לקבוע את גודל המאגר או האם ניתן להפיק ממנו את הנפט.

בתגובה לממצאים אמר  יואב בורגן מלידר שוקי הון: "הפעם צריך לקחת את הדיווח מאוד בפרופורציה. יודעים שיש שם נפט באזור, כבר מצאו והפיקו 120 אלף חביות בעבר - לא כמויות מסחריות משעותיות. צריך לראות אם תהיה הצדקה להפיק נפט. הפעם באמת לא הייתי מתרגש במיוחד. הדיווח חיובי אבל לא צריך להפתיע. המשוכות המהותיות שצריך להמתין להן הן מבחני הלוגים החשמליים ומבחני ההפקה".

על פי דיווחי השותפות, בכוונתן להמשיך בקידוח על מנת לבדוק שכבת מטרה נוספת ולסיימו בעומק של 2,150 מטר. עם סיום הקידוח יבוצעו בדיקות לוגים חשמליים ובעקבותיהם מבחני הפקה, שיקבעו מה איכות המאגר והאם מדובר בתגלית מסחרית.