קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
כנס מכרז יעול באנרגיה

כנס מכרז יעול באנרגיה

משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר פרסמו מכרז לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית

הממשלה מתייעלת

משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר פרסמו מכרז לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית בשבעה מבנים המשמשים את משרדי הממשלה. ההשקעה המוערכת כ- 2-4 מיליון ₪.  

משרד התשתיות הלאומיות מקדם את נושא ההתייעלות אנרגטית בארץ, מתוך תפיסה כי זהו אמצעי חשוב להשגת היעדים שנקבעו לצמצום צריכה והורדת ביקושים בחשמל. לכן מוביל המשרד פעילות יחד עם משרדים שונים בממשלה להפוך את החזון למציאות. אתמול פרסמה וועדת המכרזים הבינמשרדית מכרז לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית בשבעה מבנים המשמשים את משרדי הממשלה. המבנים שיעברו התייעלות אנרגטית הם: ביהמ"ש העליון בירושלים, ביהמ"ש בתל אביב, היכל המשפט בבאר שבע, היכל המשפט בחיפה, היכל המשפט בנצרת, בניין משרד האוצר בירושלים וכפר הנוער אשל הנשיא .

ההתקשרות עם הספק הזוכה תתבצע בשיטת "תגמול מותנה הכנסות",  כאשר התמורה לה יהיה שיקבל הספק הזוכה תהא בשיעור של 50% מהחיסכון הכספי השנתי בחשבונות החשמל וזאת כתוצאה מהפעולות לחיסכון בחשמל שיתבצעו במבנים.  המערכות שיטופלו הן מערכות התאורה ומערכות האיקלום (קירור וחימום) מתוך מטרה להגיע לחיסכון מרבי. שיטת ההתקשרות הינה שיטה המבטיחה ללקוח תוצאות מיידיות מכיוון שהספק מקבל את רווחיו כנגזרת ישירה לחיסכון אותו יצליח לספק. הערכה היא כי ההשקעה בפרויקט הנוכחי תהיה בין 2-4 מליון ₪ ותקופת ההסכם בה הספק אמור לקבל את התמורה המלאה להשקעה תהיה תוך 5 שנים. למותר לציין ההשקעה תמשיך להניב תוצאות ללקוח גם לאחר סיום תקופת ההסכם כאשר הלקוח ייהנה ממלוא החיסכון שנצבר.

מכרז זה הוא אחד מ- 4 פרויקטים ממשלתיים המלווים ע"י משרד התשתיות הלאומיות. פרויקט ההתייעלות הגדול ביותר בארץ הוא פרויקט בשיתוף עם משרד הבריאות המקיף כ- 25  בתי חולים, בנוסף המשרד מלווה תהליך של איסוף נתונים על כ-120 אתרים של משרד הרווחה ופרויקט עם משרד החינוך שיופנה בראש ובראשונה למשרדי הממשלה בירושלים. גם בבית הנשיא התקיים סקר אנרגיה שייושם בעתיד.

בכנס אילת-איילות, שיתקיים ב-16-18 לפברואר יוצגו ע"י משרד התשתיות הלאומיות כלים מעשיים להתייעלות אנרגטית כמו שירותי "אסקו" (ESCO) שאותם מציעות חברות שונות ללקוחות המעוניינים בהתייעלות אנרגטית. שירות זה מציע ללקוח המוסדי, העסקי או התעשייתי, עסקת מימון לצורך השגת חסכון באנרגיה. לשם כך מבצעים סקר בו מודדים צריכה ומגישים דו"ח התייעלות ועל בסיס הדו"ח, מוצעת תוכנית להשגת היעד.