קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
שינוי תקן מי קולחין

שינוי תקן מי קולחין

יעבירו יותר מים להשקיה באיכות סבירה המבטיחה את הבריאות

 ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת אישרה בתום דיון בנושא תקן חדש לאיכות מי קולחין המבוסס על המלצת ועדת ענבר. 

שינוי תקן מי הקולחין יעביר יותר מים להשקיה אבל בל נשכח שחיסכון במים הוא צו השעה, מכללת אורנים בטבעון עושה זאת.

הסתייגויות נלקחו בחשבון

עמותת "צלול" כאמור ביקשה לשינויים בשני נושאים, האחד לקצר את פרק הזמן בו מט"שים נדרשו לטהר את שפכיהם לרמה לתקן החדש מ-10 שנים לשלוש שנים בלבד. העמותה ביקשה בנוסף להחיל תקנות אלה גם על פלט בריכות הדגים.

כך ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, המורכבת מנציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים, אישרה את תקנות ועדת ענבר, וגם התחשבה בעמדת עמותת צלול. על פי התקן שהתקבל, התקופה להתאמה הקולחין לרמה המתאימה להזרמה לנחלים זאת תהייה שלוש שנים ולא חמש, ומט"שים שבמקור חלה עליהם חובה זו לפרק זמן של 10 שנים, יצטרכו ליעשות זאת בתוך חמש שנים.

לדברי מנהלת פרויקט נחלים בעמותת "צלול"-דליה טל:"מדובר ביום היסטורי של התנועה הסביבתית בארץ, שכן לאחר 10 שנים ארוכות בהן נושא ההזרמה לנחלים היה נתון ללחצים פוליטיים מצד גופים שונים, נקבעו תקנות שיחייבו את כל המט"שים בארץ.

ארגון עובדי המים: נותר ריכוז גבוה של אמוניה

בארגון עובדי המים ,אגודה חקלאית שיתופית בע"מ שנוסדה עוד בשנת 1954 במטרה ליעל את השימוש במים, לא מרוצים מהתקן החדש למי הקולחין. מוטי פלדלייט ראש מדור איכות מים בארגון עובדי המים אמר  "התקנות, כפי שאושרו, מתירות ריכוז גבוה יחסית של אמוניה, דבר המהווה בעיה הן באגירת המים והן בשימוש בהם להשקיה ולתעשייה. התקן אינו מקדיש מספיק מחשבה למי משתמש במים ולכן אינו משיג את מטרתו".

בארגון עובדי המים הביעו חשש כי מאחר וקיים קושי לחטא קולחין שריכוז האמוניה בהם גבוה, תיתכן פגיעה ישירה בבריאות הציבור: "איכות מי הקולחין המיועדים להשקיה, על פי המלצות ועדת ענבר, עלולה לסכן את הציבור, מאחר והיא מתירה ייצור של קולחין בטוחים פחות לשימוש."