קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
לקראת רישום פליטת גזי חממה

לקראת רישום פליטת גזי חממה

המנגנון נועד לפתח יכולות וכלים למגזר הפרטי ולתעשייה לחישוב פליטות גזי חממה ולסייע להם לאפיין את פוטנציאל ההפחתה 

 המשרד להגנת הסביבה סיים לגבש תקנון למערך רישום ולדיווח של פליטות גזי חממה של חברות וארגונים. את התקנון לרישום הפליטות הכין המשרד יחד עם חוקרי מוסד שמואל נאמן בטכניון. המנגנון נועד לפתח יכולות וכלים למגזר הפרטי ולתעשייה לחישוב פליטות גזי חממה ולסייע להם לאפיין את פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה.

לדברי השר להגנת הסביבה גלעד ארדן: "הניסיון בעולם מראה כי עצם תהליך המדידה והדיווח מביא לזיהוי הפחתות פליטות אפשריות ולהתייעלות אנרגטית במפעלים. לפיכך, התחלנו ליישם זאת גם בישראל, באמצעות מנגנון רישום שישמש את המשרד ואת כל שאר בעלי העניין, ככלי מקצועי-ניהולי בכל הקשור לפליטות גזי החממה של גורמים שונים במשק (מפעלים, תחנות כוח, רשויות מקומיות וכו'). מנגנון רישום זה יהווה בסיס למצאי של פליטות גזי החממה של ישראל, ויתרום בהערכות המשרד ליישום חקיקה קיימת ועתידית בתחום, דוגמת חוק אויר נקי".

השלב הראשון של העבודה המשותפת הסתיים בהכנת מסמך מפורט, שכולל תקנון הפעלה והנחיות לדיווח, של מערך הרישום. מטרת התקנון להגדיר ולהנחות ארגונים ומפעלים מכל מגזרי המשק בתהליך רישום מצאי פליטות גזי החממה שלהם.

"קיימת חשיבות רבה, במסגרת שקיפות התהליך, לאפשר לגורמים נוספים ללמוד ולהגיב". אומרת ד"ר אופירה אילון, שעומדת בראש הפרויקט, "על מנת ליצור מנגנון הגיוני שיהיה קביל על החברות במשק, הוא פותח תוך התייעצות ובשיתוף הגורמים המובילים במשק ובהם: חברת נשר, חברת החשמל, התאחדות התעשיינים, המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה חברות התחבורה הציבוריות (אגד ודן), אדם טבע ודין, פורום ה-15, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צה"ל, משרד התשתיות הלאומיות ומשרד החקלאות".

רקע
ישראל אשררה את אמנת המסגרת לשינוי האקלים ב-1996 ואת פרוטוקול קיוטו לאמנה בשנת 2004. הפרוטוקול מטיל מחויבויות הפחתת פליטות גזי חממה על מדינות חברות מסוימות והחל משנת 2013 (תקופת "פוסט קיוטו") יש לצפות כי יוטלו דרישות הפחתת פליטות על כל המדינות החברות באמנה. דיווח של מצאי הפליטות לאו"מ מאפשר מעקב על יישום הפעולות הננקטות להפחתת פליטות.

בוועידת קופנהן שהתקיימה בדצמבר 2009 הצהיר נשיא המדינה כי ישראל תעשה מירב המאמצים להפחית את פליטת גזי החממה ב- 20% עד שנת 2020 ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל יעד לאומי זה מצריך בנייה של תוכנית לאומית אשר תכלול את האמצעים העומדים בפני ישראל להפחתת פליטות.

המערך הלאומי הוולונטרי לדיווח ורישום פליטות גזי חממה נועד לשרת מספר צרכים:

  • עבור הממשלה - הנתונים המדווחים יהוו כלי עתידי להעמקת התובנה בדבר מקורות הפליטה ויכולות ההפחתה שלהן במסגרת פיתוח אמצעי מדיניות,
  • עבור הגופים המדווחים - השתתפות בתהליך הדיווח תהווה כלי למידה לכימות פליטות גזי החממה ולהפנמת נהלים להתייעלות ולמזעור הפליטות
  • עבור הציבור - חשיפת מידע רלוונטי באמצעות דיווח ציבורי אשר יאפשר העמקת התובנה בנושא והמיודעות למחויבות ולפעולה אישית.