קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מלחמה בצהל בשטח הביוב

מלחמה בצהל בשטח הביוב

העדר טיפול בשפכים ע"י משרד הביטחון במחנות צה"ל, גורם לזיהום מקורות מים

 העדר טיפול בשפכים ע"י משרד הביטחון במחנות צה"ל, גורם לזיהום מקורות מים ופגיעה חמורה בסביבה. משרד התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת הסביבה מגישים לממשלה הצעת החלטה משותפת להסדרת מערך הביוב של מחנות צה"ל.

 

במהלך אוקטובר 2004 פורסם דו"ח מבקר המדינה (55 א'), שבמסגרתו נערכה בחינת נושא שמירת איכות הסביבה ע"י צה"ל, תוך התייחסות לנושא הליקויים בטיפול שפכי המחנות.

הדו"ח העלה כי בחלק ממחנות צה"ל קיימים פתרונות קצה ברמה מקומית, כאשר חלק ממתקני הטיפול ישנים, אינם עומדים בתקני האיכות הנדרשים ואין בהם פתרון לסילוק הקולחין.

 

בעקבות הדו"ח הוקמה ועדה מקצועית בין-משרדית בראשות ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהשתתפות נציגים ממשרד התשתיות הלאומיות, משרד הביטחון וצה"ל, הרשות הממשלתית למים ולביוב, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. הועדה סקרה את כל מחנות צה"ל באזורים השונים וגיבשה המלצותיה על-פי סדר עדיפות לביצוע העבודות משיקולי תברואה, סביבה ומקורות מים.

 

בחודש נובמבר התקיימה פגישה בין השרים בה סוכם על שיתוף פעולה בנושא. לאחר שורה של מגעים עם משרד הביטחון, הוחלט על הגשת הצעת מחליטים שעקרונותיה תואמים את המלצות הוועדה. זאת מתוך אמונה כי יישום התוכנית יביא לקידום השמירה על בריאות חיילי המחנות, מניעת מפגעים סביבתיים וזיהום מקורות מים והגדלת היצע מי הקולחין לשימוש חוזר.

 

תקציב התוכנית, על פי אומדן משרד הביטחון שהוצג בוועדה, מוערך בכ- 400 מליון ₪  עבור ההתחברות הפיזית בלבד – ללא עלות ההשקעה היחסית במערכות. ההשקעה תיפרס  ל- 3 שנים, כך שבכל שנה יוקצו 133 מליון ₪ .

 

הצעת ההחלטה אשר שתוגש היום לממשלה ע"י משרד התשתיות הלאומיות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, קובעת כי:

א.         משרד הביטחון יבצע, במסגרת תקציבו, את חיבור מחנות צה"ל המפורטים בתוכנית למערכות ביוב קיימות, ובמקרים בהם החיבור למערכות ביוב קיימות אינו אפשרי, על ידי הקמת פתרונות ביוב למחנות, זאת תוך שימוש בטכנולוגיות יעילות, סטנדרטים מקובלים ובתיאום  עם המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים.

ב.         התוכנית תבוצע על פני שלוש שנים, בהתאם לסדרי העדיפויות המפורטים בתוכנית.