קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
נקבעו כללים לתחנת כוח באשלים

נקבעו כללים לתחנת כוח באשלים

אושרנוסח רישיון מותנה וקבוע לתחנת הכוח במכרז אשלים


בעקבות החלטת הממשלה לקידום ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, ובפרט, פרסום מכרזים להקמת תחנות באזורי עדיפות לאומית, אישרה מליאת הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל את נוסח הרישיון המותנה והקבוע אשר יינתן לזוכים במכרזים שהתפרסמו לאחרונה להקמת תחנות ייצור חשמל בטכנולוגיה תרמו-סולארית בהיקף של 80-100 מגוואט. על פי תנאי המכרז, המנוהל על ידי ועדת המכרזים הבינמשרדית בראשות החשב הכללי, תחנות אלו יוקמו באתר אשלים שבנגב באמצעות BOT.

 

הרישיון ניתן על ידי הרשות כחלק ממתווה שסוכם בין הרשות לוועדת המכרזים לצורך קידום הפרוייקט ויצירת תיאום בין הרגולטור לבין המכרז. מהלך זה מהווה נדבך נוסף בהתקדמות המכרזים ומספק בהירות רגולטורית שתסייע להתקדמות המכרז ולבחינת ההצעות שיוגשו במסגרתו.

 

במסגרת עבודת הוועדה הבינמשרדית  תואם מנגנון שיתוף הפעולה הרגולטורי בין רשויות המדינה השונות המעורבות בפרוייקט לצורך מתן וודאות ושקיפות למתמודדים במכרז ובהמשך לזוכה במכרז אשר יפעיל התחנות.

 

במשרד האוצר מביעים סיפוק מהסיכום שהושג בין ועדת המכרזים לרשות ומודים לרשות על אישור הרישיונות במליאה – אישור שיאפשר את סיומו המוצלח של ההליך המכרזי.