קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
בעיות אוורור גם לבעלי חיים

בעיות אוורור גם לבעלי חיים

על האזור שבו יוחזקו החיות המאושפזות להיות מאוורר, ויש להתקין בו אמצעי חימום וקירור 

 לראשונה בישראל גיבש האגף לשירותים וטרינריים במשרד החקלאות נהלים רשמיים לטיפול וטרינרים בחיות מחמד. הנהלים החדשים גובשו בתום עבודה שנמשכה כשנה, בוועדה מיוחדת שהקים לשם כך מנהל השירותים הווטרינריים, הד"ר משה חיימוביץ'. הנהלים אמורים להסדיר את עבודת הווטרינר בבואו לטפל בחיות מחמד כמו כלבים, חתולים, ארנבים, שרקנים וחמוסים, ולהסדיר את התנהלותם של הווטרינרים מול בעלי חיות המחמד.

נקודת המוצא של הנוהל החדש, המתפרסם כאן לראשונה, היא שעל כל וטרינר לשתף עד כמה שאפשר בתהליך קבלת ההחלטות את בעליה של חיית המחמד הזקוקה לטיפול רפואי. בעניין זה הנוהל ממליץ לווטרינרים לאפשר את ביקור בעלי חיות המחמד במרפאות במקרי אשפוז, בתנאי שביקוריהם לא יפריעו לעבודה השוטפת במרפאה.

עוד קובע הנוהל, כי במקרה של אשפוז חיית מחמד יהיה על הווטרינר למסור מדי יום דיווח מפורט לבעליה, על מצבה של חיית המחמד ועל הטיפולים הצפויים ועלותם הכספית. הנוהל קובע עוד כי בכל מקרה שבו וטרינר יצטרך להעניק טיפול שיכול לסכן את חיית המחמד, או לפני שיבצע בה המתת חסד, הוא יהיה חייב לקבל את הסכמת בעליה לכך. עם זאת, במקרה שבו לא ניתן להשיג את בעלי החיה וקיים צורך בהמתתה בשל ייסורים קשים, מותר לווטרינר לבצע המתת חסד ללא דיחוי. בעניין זה הנוהל ממליץ לתעד את מאמצי האיתור של הבעלים ואת ההליכים שקדמו להמתת החיה.

הנוהל אף ממליץ לווטרינרים לסכם עם בעליהן של החיות את עלות הטיפול בהן עוד לפני פתיחת ההליכים האבחוניים. הנוהל קובע כי גם אם המחיר אינו ודאי, על הווטרינר לנקוב בפני הלקוח במחיר משוער. עם זאת, הנוהל החדש מחייב וטרינרים להגיש טיפול רפואי מציל חיים לחיות במצוקה, וזאת מבלי לדון כלל עם בעליהן בעלות הטיפול.

פרק נרחב בנוהל מוקדש לאופן שבו יש להחזיק חיות מחמד בתנאי אשפוז. הנוהל קובע כי כל בעל חיים יוחזק בתא או בכלוב שמידותיהם מתאימות למידות גופו. על האזור שבו יוחזקו החיות המאושפזות להיות מאוורר, ויש להתקין בו אמצעי חימום וקירור. במקרה שבו מאושפז כלב, על אנשי המרפאה הווטרינרית להקפיד להוציאו לפחות לשלושה טיולים ביום כדי לאפשר לו לעשות את צרכיו. עוד קובע הנוהל כי אם בשל מצבו הרפואי הכלב אינו יכול לזוז, על אנשי המרפאה הווטרינרית להפוך אותו מעת לעת ולהקפיד שירבוץ על מצע מרופד.