קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
גיוס מימון קל  לחיפוש נפט וגז

גיוס מימון קל לחיפוש נפט וגז

השותפות במאגרי תמר ודלית שבים יוכלו לגייס כספים כנגד זכויותיהן הקיימות והעתידיות

נפתח פתח לגיוס מימון קל יותר לחיפוש נפט וגז בישראל.

השותפות במאגרי תמר ודלית שבים יוכלו לגייס כספים כנגד זכויותיהן הקיימים והעתידיים. שעבוד זכויות אלו יאפשר גיוס מימון לפרוייקטי ההפקה העתידיים.

מועצת הנפט אישרה באחרונה שורת זיכיונות לחיפושי גז ונפט ובתוך כך קיבלה חברת גינקו שני רשיונות נוספים בים וביבשה.