קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
פורסמו  תקנות נגד זיהום אוויר

פורסמו תקנות נגד זיהום אוויר

המשרד להגנת הסביבה מביא לעיון הציבור את נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) 

המשרד להגנת הסביבה מביא לעיון הציבור את  נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התש"ע-2010.

התקנת התקנות כללה עבודת הכנה מקצועית אותה ליווה פורום מקצועי רחב, שכלל נציגים של גופים הנוגעים בדבר וביניהם, נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, איגודי ערים, נציגי התעשייה וחברת החשמל, נציגי ציבור ועוד.

לנוסח התקנות מצורפים המסמכים הבאים:

  • מסמך מלווה המסכם את עבודת ההכנה המקצועית שנעשתה והערות הפורום המלווה;
  • סיכומי הישיבות של הפורום המלווה;
  • סקירה ספרותית של ההשפעות הבריאותיות והתקנים הסביבתיים בארגונים בינלאומיים.