קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
ועדה ממשלתית לסביבה ירוקה

ועדה ממשלתית לסביבה ירוקה

המטרה היא גיבוש תוכנית לאומית להפחתת פליטות של גזי חממה בישראל

 


במסגרת הערכות ישראל למאבק בשינויי האקלים ובכדי להוביל ליישום יעדי הפחתת הפליטות אותם הציבה ישראל בועידה לשינוי אקלים בקופנהגן בדצמבר שנה שעברה (20% הפחתה ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל" בשנת 2020) החליטה הממשלה להקים ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל האוצר לגיבוש תוכנית לאומית להפחתת פליטות של גזי חממה. הוועדה תעסוק בין היתר בנושאים של התייעלות אנרגטית, בניה ירוקה וההיבט הכלכלי של העניין והשלכותיו על התעשייה והיצוא הישראלי והיא תגיש את המלצותיה לתוכנית פעולה לאישור הממשלה בחודש אוקטובר 2010.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "המהלך להקים ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל האוצר הינו צעד חשוב ביישום היעדים השאפתניים אותם הציבה ישראל בועידת קופנהגן. יישום יעדים אלה באמצעות התוכנית הלאומית, יהווה הזדמנות עבור ישראל להפחית את פליטות גזי החממה וזיהום האויר בתחומה ומנוף כלכלי לשינוי משמעותי במשק באמצעות פעולות כגון התייעלות אנרגטית, בניה ירוקה, קידום טכנולוגיות סביבה ועוד"

חיים שני מנכ"ל משרד האוצר ציין כי:"הועדה הוקמה מתוך הכרה בחשיבות של הפחתת פליטות גזי החממה על מנת לעודד צמיחה ירוקה שתתרום הן לשיפור איכות הסביבה והן לפיתוח תעשיית ה"קלינטק" הישראלית".


הצורך בהפחתת פליטות גזי חממה טומן בחובו יתרונות גדולים למשק הישראלי, בין היתר בקידום תעשיית ה"קלינטק" הישראלית ובהגעה לעצמאות אנרגטית, דבר הצפוי לתמוך בצמיחת המשק. בנוסף, הפחתת פליטות גזי חממה נדרשת כחלק מתהליך הצטרפות ישראל לארגון ה-OECD.

מלבד מנכ"ל האוצר, בוועדה חברים המנהלים הכללים של המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, משרד התחבורה,  משרד התמ"ת, משרד הפנים, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, יו"ר הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, והיועץ המשפטי לממשלה.