קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אושר תקציב לחיזוק מבנים

אושר תקציב לחיזוק מבנים

וועדת השרים לרעידות אדמה אישרה תקציב של 140 מיליון ₪ לשנה לחיזוק ומיגון מבני ציבור


התכנסה וועדת השרים להיערכות לרעידות אדמה במשרד רוה"מ בירושלים. הוועדה, בראשות שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, אישרה את שתי הצעות ההחלטה שהיו על סדר יומה: תוכנית לחלוקת אחריות בין משרדי הממשלה ותקנות ייעודיות שבמסגרתן יקצה האוצר 140 מיליון ₪ לשנה למיגון וחיזוק מבני ציבור.

 

ההחלטה הראשונה - תוכנית מפורטת, המחלקת ומגדירה את תחומי האחריות בקרב כל משרדי הממשלה בהיערכות לרעידת אדמה, במהלכה ובתהליכי השיקום. התוכנית אושרה לאחר שינויים קלים לאור הערותיהם של נציגי המשרדים השונים.                                           

במסגרת ההחלטה, המשרדים התחייבו להכין תוכנית עבודה לנושאים הנוגעים לתחומי אחריותם. תוכנית זו תוגש לועדת ההיגוי עד ליום 31 ליולי 2010.

 

ההחלטה השנייה – הקצאת 140 מיליון ₪ לשנה מתקציב המדינה באמצעות תקנות ייעודיות, לטובת חיזוק ומיגון מבני ציבור אשר בבעלות הממשלה (כגון: מוסדות חינוך, בתי-חולים ומבנים המשמשים לשעת חירום). עפ"י ההחלטה, על האוצר להציג תוך שבועיים לממשלה את המקורות להקצאת התקציב.

 

הצעה זו באה כתחליף להצעת ההחלטה מס' 4431 מיום 14 לדצמבר 2008.      
ההחלטה הקודמת קבעה תקציב בסך של 140 מיליון ₪ לשנה למשך 25 שנה (3.5 מיליארד ₪) לחיזוק מבנים בשיטה של התאמה (
MATCHING). בשיטה זו, משרדי הממשלה אמורים היו להקצות סכום כולל של 70 מיליון ₪, ומשרד האוצר היה אמור להעמיד סכום זהה. המשרדים לא הצליחו להעמיד סכומים משמעותיים לקיום החלטה זו, ועל כן ההחלטה לא יצאה אל הפועל.

 

השר לנדאו ברך על אישור ההצעות ואמר: "מדובר בהחלטות חשובות, המהוות צעד ראשון להתנעת תהליך היערכות המדינה לרעידת אדמה. אך יש לזכור כי הדרך עוד רבה ויש עוד שורה ארוכה של צעדים בהם יש לנקוט על מנת לשפר את מוכנותה ועמידותה של ישראל במקרה אסון. רק החלטה של הממשלה להציב את הנושא גבוהה בסדר העדיפויות הלאומי, הכוללת תקציבים מתאימים תוכל להביא להשגת המטרה".