קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
ועדה לבחינת המדיניות בנפט וגז

ועדה לבחינת המדיניות בנפט וגז

שר האוצר ממנה וועדה לבחינת המדיניות בנושא משאבי נפט וגז בישראל

 כ"ט בניסן התש"ע

13 באפריל 2010

דב. 2010-667

 

הודעה  לעיתונות

 


שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ממנה וועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל בראשותו של פרופ' איתן ששינסקי. עוד חברים בוועדה: ד"ר אודי ניסן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר; מר יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים במשרד האוצר; פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רוה"מ; ומר שאול צמח, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות.

 

התגליות המשמעותיות של גז בישראל, והאפשרות לגילויים משמעותיים נוספים, דורשים בחינה מחודשת של המערכת הפיסיקאלית (מיסוי, תמלוגים ואגרות) על מנת לבחון האם מערכת זו, שגובשה בשנת 1952, מתאימה גם למאה ה-21. הוועדה תבחן את המערכת הפיסקאלית על כל מרכיביה, תוך השוואה למדינות מערביות בעלות מאפיינים מקרו-כלכליים ודמוקרטיים דומים, ותוך התחשבות בתנאים הכלכליים והגיאופוליטיים המיוחדים לישראל. על הוועדה להציע מדיניות פיסקאלית עדכנית שתחול על גילויי נפט וגז עתידיים.

 

הוועדה תגיש את המלצותיה לשר האוצר עד לאמצע חודש אוגוסט 2010.

 

 כתב המינוי לוועדה כלשונו:


לכבוד,

פרופ' איתן ששינסקי - יו"ר

מר יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים, משרד האוצר - חבר

ד"ר אודי ניסן, הממונה על התקציבים, משרד האוצר - חבר

פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה - חבר

מר שאול צמח, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות - חבר

 

 

שלום רב,

 

 

הנדון:כתב מינוי לוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל

 

 

לאור התגליות המשמעותיות של גז בישראל ובמרחב הימי שלחופיה, מורגשת לאחרונה התעוררות בשוק חיפושי הגז והנפט בישראל, וקיימת ככל הנראה אפשרות לגילויים משמעותיים בעתיד. מכאן שלנושא זה עשויות להיות השפעות כלכליות משמעותיות על המשק הישראלי ועל פעילות הממשלה בשנים הקרובות.

 

בהתאם לכך, נדרשת בחינה של המערכת הפיסקלית (מערכת המשלבת מיסוי, תמלוגים ואגרות) הנהוגה בישראל בכל הנוגע לחיפושי גז ונפט על מנת לבחון האם מערכת זו, שגובשה בשנת 1952, מתאימה גם כיום; וכן לבדוק כיצד היא עומדת בהשוואה למערכות פיסקליות במדינות שונות בעולם המערבי-דמוקרטי. כן ראוי לבחון מבעוד מועד את התמודדות הכלכלה הישראלית עם ההשלכות האפשריות, במקרה של גילויי גז ונפט משמעותיים בעתיד, על שערי המטבע ועל תחרותיות הייצוא הישראלי.

 

לאור האמור לעיל, הנכם מתמנים בזאת כחברים בוועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בנוגע למשאבי גז ונפט בישראל.

 משימות הועדה:

  1. לבחון את המערכת הפיסקלית הנהוגה בישראל כיום בנוגע למשאבי נפט וגז, על כלל מרכיביה, תוך השוואה למדינות בעלות מאפיינים מקרו-כלכליים ודמוקרטיים דומים, תוך התחשבות בתנאים הכלכליים והגיאופוליטיים המיוחדים לישראל.
  2. להציע מדיניות פיסקלית עדכנית, תוך התייחסות לשלבי הרישוי והגילוי השונים שבהם מצויים שטחי המשאבים במועד הקמת הוועדה.
  3. לבחון את ההשלכות האפשריות של הגילויים העכשוויים והגילויים העתידיים על הכלכלה הישראלית.

 

הוועדה תזמן את הגורמים הרלוונטים – וביניהם משרד המשפטים, רשות החשמל, רשות הגז, והגורמים המובילים בענף – על מנת שיציגו את עמדתם בנושא.

 

מרכז הועדה יהיה מר הרן לבאות, רכז אנרגיה באגף התקציבים. הוועדה תגיש את המלצותיה לידי לא יאוחר מיום 15 באוגוסט 2010.