קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
כללים בנוגע למס קניה על מצברים

כללים בנוגע למס קניה על מצברים

רענון הכללים בנוגע למס קניה על מצברים חשמליים מהסוג המשמש ברכב מנועי

כללי מס על מצברים
בונוסים:

למען הסר ספק,  מצברים הנמסרים ללקוחות ללא תמורה  טעונים אף הם מס

קניה בסכום קצוב ליחידה העומד כיום על 80 ליחידה.

יש לחשב את סכום המס המגיע לפי מספר המצברים הנמסרים ללקוח וגם אם חלק

ניתן חינם.

יצוין כי מיום 6/8/08 ,המועד בו המס הפך לקצוב,  מחיר העסקה אינו מהווה בסיס

לחישוב המס והנחות מכל סוג שניתנות ללקוחות,  אין בהן כדי להשפיע על חישובו.

 

החלפת מצבר פגום במסגרת תקופת האחריות:

בסעיף "ערך העסקאות בספרים" שבדו"ח התקופתי המוגש למס קניה יש לרשום את

כל כמות המצברים שנמסרו על ידי העוסק זאת הואיל וכאמור מס הקניה כיום הוא

קצוב הן למצברים שהוחלפו במסגרת תקופת האחריות והן מצברים שנמכרו.

בגין כלל המצברים יש לשלם מס קניה. בסעיף "ניכויים אחרים" שבדו"ח התקופתי הנ"ל,

יופיע סכום המס המתייחס לאותם מצברים שהוחזרו על ידי לקוחות במסגרת תקופת

האחריות שניתנה על ידי העוסק.

יש לרשום בספרי הנהלת חשבונות,  באופן ברור ומפורט, את המסירה של כל

המצברים,  הן אלו שנמכרו והן אלו שנמסרו במסגרת תקופת אחריות וכן את ההחזרה

של המצברים הפגומים.

 

מצברים מיובאים על ידי יצרנים מקומיים:

ככל שהיצרן המקומי מייבא מצברים,  בנוסף לפעילותו בייצור מצברים,  עליו לנהל

רישום נפרד בגין המצברים המיובאים.

אין לקזז במסגרת הדוחות התקופתיים מס קניה ששולם בגין מצבר מיובא שהוחלף

או שניתן במסגרת תקופת האחריות. למען הסר ספק, ניתן לקבל החזר בגין מצברים

פגומים מיובאים אך ורק במסגרת ההוראות הרלבנטיות בפקודת המכס.

 

חידוש מצברים חשמליים:

בהתאם לסעיף 9 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין ,

פעולת חידוש שנעשתה במצברים חשמליים מהסוג המשמש ברכב מנועי , מהווה פעולת  "ייצור".

טובין שנעשתה בהם פעולת ייצור טעונים מס קניה.

לפיכך,  מצברים חשמליים מהסוג המשמש ברכב מנועי שחודשו טעונים אף הם מס קניה

בסך 80 ליחידה.