קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
צו פינוי רעלים לבתי הזיקוק בחיפה

צו פינוי רעלים לבתי הזיקוק בחיפה

הוצאת הצו באה בעקבות אי עמידה בהסכם של המפעל עם המשרד להגנת הסביבה


הוצאת הצו באה בעקבות אי עמידה בהסכם של המפעל עם המשרד. השר להגנת הסביבה: "לא ניתן להמשיך את הסחבת שבטיפול בפסולת מסוכנת שמקורם בבתי הזיקוק"
 
המשרד להגנת הסביבה הורה לבתי הזיקוק בחיפה באמצעות צו, להתחיל בפינוי לאלתר את הבוצה שהצטברה בחצר המפעל. הוצאת הצו באה בעקבות אי עמידה בהסכם של המפעל עם המשרד, על לוחות הזמנים שנקבעו בו. אם המפעל לא ימלא אחר הצו, יפתח המשרד להגנת הסביבה בהליכים פליליים נגדו.
 
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "בתי הזיקוק נדרשים מעל לשנה לפנות את הבוצה שהצטברה במפעל ועד כה, דבר לא נעשה בנושא. הצו כנגד המפעל יבטיח ניקיון יסודי של המקום בלוחות זמנים מוסדרים ופתרון כולל לטיפול בבוצה ממפעל זה".
 
למרות שסוכם עם המפעל בעבר כי יוקם מתקן לטיפול בבוצות בזמן סביר, המפעל החליט בפברואר השנה כי אין בכוונתו להקים מתקן שכזה. בכך, מפר המפעל את דרישות היתר הרעלים ואת תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים).
 
לאור זאת, דורש המשרד להגנת הסביבה מהמפעל לסלק חלק מרעלים אלו לאתרים מורשים עד לחודש ספטמבר 2010 לכל המאוחר ובמקביל, להקים מתקן לטיפול בבוצות בתחומי המפעל עד לחודש ינואר 2011.