קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
נשיא התעשיינים נגד יקור החשמל

נשיא התעשיינים נגד יקור החשמל

"אל תאפשר לחברת החשמל להעלות שוב מחירים ולגבות מהציבור 2.7 מיליארד שקלים נוספים במסגרת "תוכנית החירום" להקמת תחנות כוח"


שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים פנה לאמנון שפירה, יו"ר רשות החשמל, בדרישה שלא לאשר את הבקשה הנוספת של חברת החשמל להעלאת תעריפי החשמל: "גבייה עודפת של 2 מיליארד שקלים למימון התוכנית, בשנים 2009 - 2010, בהמשך להעלאה חריגה אחרת, מספטמבר 2007, שהניבה הכנסה עודפת של 1 מיליארד שקלים לחברת החשמל מעמידה בסכנה את כל תשתית הרגולציה במשק החשמל. המימון צריך להיות מתקציב המדינה".
 
שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, כותב במכתבו לאמנון שפירה כי "נודע לנו כי חברת החשמל פנתה אליכם לאחרונה בבקשה לאשר העלאה בתעריף החשמל, לשם גביית כ-2.7 מיליארד שקלים נוספים מהציבור,  להמשך הקמת תחנות הכוח במסגרת "תוכנית החירום". ברצוני להביע את התנגדותנו הנחרצת לאישור מהלך זה".
 
יצוין כי בסוף שנת 2010 יפוג תוקפה של החלטה קודמת של הרשות לחשמל משנת 2008, להעלאת תעריפים לשם גבייה עודפת של 2 מיליארד שקלים למימון אותה תוכנית חירום. הדבר בא בהמשך להעלאה חריגה אחרת, מספטמבר 2007, שהניבה הכנסה עודפת של 1 מיליארד שקלים לחברת החשמל.
 
משמעות בקשתה הנוכחית של חברת החשמל תהיה ייקור נוסף של כ-5% בתעריף, החל מ-2011 למשך כשנתיים וחצי.
 
עוד מוסיף ברוש: "קבלת החלטה נוספת, בהמשך לשתי ההחלטות הקודמות,  מהווה המשך מגמה מסוכנת של אישורים ושינויי תעריף מחוץ לבסיס התעריפים,  דבר אשר מעמיד בסכנה את כל תשתית הרגולציה במשק החשמל, המבוססת על ניתוחים כלכליים וטכנולוגיים –  תשתית עליה עמלה הרשות בהצלחה מאז הקמתה".
 
"אנו סבורים, שבסיס התעריפים שאושר לאחרונה על ידכם, לאחר תקופה ממושכת של שימועים, דיונים ובדיקות מקצועיות, משקף את העלויות המוכרות לחברת החשמל ובהן גם עלויות הקמת תחנות הכוח. לפיכך, בסיס התעריפים והתעריפים הנגזרים ממנו, הם המקור הבלעדי להכנסות ולמימון השקעות החברה בתחנות כוח".
 

"אני שב על עמדתי, אותה הבעתי גם בעבר, שלאור מצבה של חברת החשמל, על רקע צורכי משק החשמל ומכיוון שמדובר בהקמה של תשתיות לאומיות, מן הראוי שהתקציב הנדרש לתוכנית החירום יגיע מבעלי החברה – קרי, מתקציב המדינה".