קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חובה לרכוש אנרגיה ישראלית

חובה לרכוש אנרגיה ישראלית

תנאים פטריוטים בבניית עיר הבהדים בנגב

 משרד הביטחון יחייב רכש גומלין והעסקת תושבי הנגב בפרויקט עיר הבה"דים


במשרד הביטחון קבעו כי אם הזכיין של קריית ההדרכה בצומת הנגב ישתמש ברכיבים
תעשייתיים המיובאים מחו"ל, הוא יחויב לרכש גומלין מהתעשייה ישראלית בהיקף ניכר

השלב המרכזי (RFP) בהליך המכרז להקמת קריית ההדרכה בצומת הנגב (עיר הבה"דים)
הצפוי להתפרסם בקרוב יכלול הטבות לתעשייה הישראלית ולתושבי הנגב. כך נודע
ל"כלכליסט". כי מכרז קריית ההדרכה, ששוויו מיליארדי שקלים הכולל את התפעול
ואחזקת הקרייה לתקופה של 20 שנה, מבוצע במסגרת תוכנית כוללת של העברת בסיסים של
צה"ל לנגב. אולם ההחלטה החדשה נוגעת רק להקמת הקריה בלבד.

במסגרת השינוי בתוכנית הוחלט במשרד הביטחון כי אם הזכיין ישתמש ברכיבים
תעשייתיים המיובאים מחו"ל, תחול על רכישות אלה חובת רכש גומלין מהתעשייה
ישראלית בהיקף ניכר ששיעורו טרם נקבע. כבר היום משרד הביטחון והתעשיות
הביטחוניות הם הגורמים שיוצרים בישראל את עיקר רכש הגומלין מול תעשיות זרות.

כמו כן הוחלט כי במסגרת הטבות לתושבי הדרום, יחויב הזכיין להעסיק מספר גדול של
תושבים מהנגב. גורם במערכת הביטחון שאישר את הדברים אמר ל"כלכליסט" היום, כי
למרות העובדה שעיקר התועלת לנגב מהפרויקט תבוא כתוצאה משלב התפעול ואחזקת הבסיס
שיימשך עשרות שנים – החליטו במשרד כי גם בשלב ההקמה שצפוי להימשך כשנתיים
יחוייב הזכיין להיטיב עם התעשייה המקומית ותושבי הנגב. עם זאת,  אותו גורם לא
נקב בהיקפים המדויקים של ההשקעה שתידרש בתחומים אלה.

עוד אמר אותו גורם, כי "התוכנית שומרת על האיזונים כך שלא ייגרם בעקבות כך
עיכוב בלוחות הזמנים וייקור משמעותי בעלויות ההקמה. עתה צפוי להתקיים דיון
בוועדת העבודה והרווחה שבו יוצגו השינויים בתוכנית.