קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חוקי תובלה ואנרגיה במזרח אירופה

חוקי תובלה ואנרגיה במזרח אירופה

חוקי תחבורה שונים ממדינה למדינה גם בין מדינות מזרח אירופה

 

חוקי תחבורה שונים ממדינה למדינה גם בין מדינות מזרח אירופה שהצטרפו לאיחוד האירופי. להמחשה להלן המקרה של צ'כיה ופולין.

החוק המסחרי בצ'כיה מניח את העקרונות ליחסים בין הלקוח וחברת ההובלה. מאידך העקרונות החוקיים שיתייחסו לחוזה הובלה בין מוביל לצד לא מסחרי ניתנים בחוק האזרחי של צ'כיה. המשלחים נופלים תחת חוקי המסחר. ניתן בדרך כלל לשנות את חוקי המסחר בעת חתימה על חוזה. אבל מספר נקודות הן הכרחיות:  הזכות של המוביל להחזיק בערבות. הקוד המסחרי קובע מהם נתוני המשלוח שחייבים להיכלל החוזה ההובלה. בצ'כיה אין חובה לחוזה כתוב וגם הסכם בע"פ הוא בעל תוקף אם כי מומלץ לגבותו בכתב. חוקי ההובלה בצ'כיה לא מכירים בחוזה שילוח בסכום קבוע כמו שניתן לעשות בגרמניה. בנוסף, המשלח יכול להיות מוחזק אחראי דם כמשלח וגם כמוביל.

חוק התיישנות בצ'כיה הוא שנה אבל תביעות נזקים חייבות להיעשות תוך ששה חודשים אף על פי שהתביעה לא מבוטלת גם אם לא עומדים בדרישה. יש להודיע על נזק תוך שלושה ימים ובצ'כיה אין מחויבות למוביל להיות מכוסה על ידי ביטוח.

בפולין התובע לא חייב להיות לקוח של סחר או תעשייה. במערב אירופה נהוג שהצד המרכזי לחוזה נושא גם באחריות של תת צדדים לחוזה. בפולין, מחויבות תת הקבלן תלויה במידת מעורבותו בביצוע החוזה. בפולין מחויבות המשלח מוגבלת למידת הנזק למשלוח. רק במקרים של נזק מכוון או נזק מרשלנות אפשר לסתות מהסדר זה.

משלחים במערב אירופה רואים בשווקים במדינות במזרח אירופה פוטנציאל להתרחבות, אבל עליהם להיות מודעים לסיכונים. כדי לאפשר את בחירת מקום השיפוט במקרה של תביעות כדאי לכלול בהסכם סעיף הקשור לבוררות.