קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אלקטרה: ירידה ברווח הנקי

אלקטרה: ירידה ברווח הנקי

ירידה של 27% ברווחי אלקטרה ברבעון הראשון


חברת אלקטרה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם ירידה של 27.1% ברווח הנקי לכ-25 מיליון שקל, לעומת כ-34.3 מיליון שקל אשתקד. החברה רשמה עלייה של כ-14% בהכנסות לכ-685 מיליון שקל, לעומת כ-599.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2009. עיקר הגידול בהכנסות נובע מעליה של כ-19% בפעילות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות, שהינו מגזר הפעילות המרכזי של הקבוצה.
צבר העבודות של הקבוצה הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה בכ-3.64 מיליארד שקל, כאשר כמחצית ממנו מיועד לביצוע במהלך שנת 2010.
מבחינת מגזרי הפעילות של אלקטרה בע"מ, יש לציין, כי ההכנסות ממגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות - המהווה את ליבת הפעילות של החברה ומרכז את הפעילות המסורתית של אלקטרה בתחום האלקטרו-מכני - צמחו ברבעון הראשון של שנת 2010 בכ-19% לכ-531 מיליון שקל, לעומת כ-448 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2009, הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ- 20 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2009. ההכנסות ממגזר שרות, אחזקה וסחר עלו ברבעון הראשון של השנה לכ-174.8 מיליון שקל, לעומת כ-168.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2009. הרווח התפעולי של המגזר עלה לכ-25 מיליון שקל, בהשוואה לכ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2009.

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ, אמר: "אלקטרה בע"מ המשיכה את מגמת ההתרחבות של עסקיה גם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2010. ברשותנו צבר הזמנות של כ-3.6 מיליארד שקל, כמחציתו מיועד לביצוע בשנה הקרובה, ואנו צופים לקבל פרויקטים חדשים בתחומי הליבה שלנו, הן הודות לרכישות שביצענו בשנתיים האחרונות ושחיזקו את מיצובה של קבוצת אלקטרה כ"One stop shop" בתחום הקבלנות, הבנייה, השירות והאחזקה, והן הודות לחוסנה הפיננסי של הקבוצה ולמוניטין שלה – המעניקים לה יתרון יחסי בתקופות של אי ודאות במשק".