קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
עליה במחיר הבנזין

עליה במחיר הבנזין

מחיר לליטר בתחנה (כולל 16.0% מע"מ) 6.51 שקלים


המדינה מפקחת על מחיר בנזין 95 אוקטן הנמכר בתחנות התדלוק, והמחירים מתעדכנים ביום העבודה הראשון בכל חודש.

 

החל ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010), המחירים המרביים של מוצרי הבנזין שבפיקוח בתחנות תדלוק הם כמפורט להלן (בשקלים חדשים):

המוצר

בנזין 95 אוקטן נטול עופרת

מחיר לליטר בתחנה (כולל 16.0% מע"מ)

6.51

מחיר לליטר בתחנה באילת

5.63

 

 

תוספת בעד שירות מלא:

בכל הארץ (כולל מע"מ) 0.13 ₪ לליטר
באילת (לא כולל מע"מ) 0.11 ₪  לליטר

 

פילוח מרכיבי מחיר בנזין 95 אוקטן באחוזים:

פילוח מרכיבי מחיר בנזין 95 אוקטן:

מחיר הבנזין בתחנות התדלוק מורכב מן הרכיבים כדלהלן:

  1. המחיר בשער בית הזיקוק.
  2. בלו – מס קצוב של כ – 2.79 ₪ לליטר – נקבע על ידי אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר.
  3. סל הוצאות השיווק לבנזין.
  4. מע"מ – בשיעור של 16.0% כיום על סך הרכיבים הרשומים מעלה, נקבע על ידי משרד האוצר.
  5. תוספת שירות מלא (לא נגבית בשירות עצמי).

מחירי מוצרי הדלק בבתי הזיקוק:

 

עד להפרטת בתי הזיקוק בינואר 2007 המדינה פיקחה על מחירי התזקיקים בשער בז"ן על-פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים למוצרי נפט בשער בז"ן), התשנ"ג - 1992. על-פי הצו, המחירים נקבעו באופן התואם את רמת המחירים במסחר באירופה למוצרי נפט באזור הים התיכון והושפעו מגורמים חיצוניים כגון מחירי מוצרי הדלק בעולם ומשער החליפין של הדולר. 

כיום, מחירי הדלקים המיוצרים בבתי הזיקוק בישראל אינם מפוקחים על ידי המדינה (למעט מחירי הזפת ומחיר מזוט כבד 3.5% גופרית).