קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
טיפול מזיק בפצלי שמן

טיפול מזיק בפצלי שמן

אדם טבע ודין: פצלי השמן בחבל עדולם הם מקור אנרגטי מזהם ומיושן

ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה דיון רחב משתתפים בנושא פרויקט פצלי השמן בחבל עדולם – פרויקט אדיר ממדים להפקת דלק באמצעות חימום ממושך של שכבת פצלי שמן המצויים בתת הקרקע, באזור שמועמד ע"י אונסקו להכרזה כאתר מורשת עולמי.
מנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה הציג במהלך הדיון את עמדת הארגון, כפי שנשלחה לכל הגופים העוסקים בנושא. מבדיקות של אנשי המקצוע ב'אדם טבע ודין' עולה כי בפרויקט פצלי השמן כרוכות סכנות סביבתיות משמעותיות ביותר בהיבטים רבים ובהם: זיהום אוויר, פליטת גזי חממה, פגיעה במי התהום, בשטחים פתוחים ובערכי טבע באחד האזורים הערכיים והרגישים ביותר בארץ.
במהלך הדיון הציג עו"ד ברכה בפני המשתפים את הנתונים המעידים כי פצלי השמן שיופקו במסגרת הפרויקט יכללו 6% גופרית – ריכוז של פי 30 מריכוז הגופרית בדלק המכונה 'עתיר גופרית', הנחשב מזוהם במיוחד. בנוסף, כמות האנרגיה שיידרש להשקיע בהליך ההפקה, על מנת להגיע לתוצר המבוקש על ידי החברה (היקף של כ-300,000 חביות ביום) מתקרבת ל- 80% מכמות האנרגיה הנצרכת כיום על ידי מדינת ישראל כולה. מדובר, בהיקפים אשר ידרשו הקמת 2-3 תחנות כוח או לחילופין, הגדלת ייצור האנרגיה מפחם מתחנות הכוח המזהמות הקיימות כבר כיום.
התכנית ההרסנית לא תעמוד במבחן בג"ץ

עוד הוסיף עו"ד ברכה כי מלבד הסכנות הסביבתיות הטמונות בפרויקט, התוכנית כולה סותרת את חוק התכנון והבניה, לפיה כל שינוי בשטח כה רגיש מבחינה סביבתית ואקולוגית יעשה במסגרת תכנון מפורט ובליווי תסקיר השפעה על הסביבה, ויעלה בקנה אחד עם תוכניות מתאר ארציות. "כוונת היזמים לקדם פיילוט שכוונתו לחמם את תת הקרקע למאות מעלות ולפעול במשך שנתיים-שלוש מבלי שהוכנה תוכנית, לא תעמוד במבחן בג"ץ כהחלטה מנהלית, חוקית וסבירה".
עו"ד קרן הלפרן-מוסרי מ'אדם טבע ודין אמרה בדיון כי מדובר במקור אנרגטי מזהם ומיושן עם השלכות רחבות על זיהום האוויר ובריאות הציבור: "כל פרויקט הפקת פצלי השמן סותר את המדיניות הישראלית המוצהרת בנושא משק האנרגיה. הפרויקט מקדם הפקה של מקור אנרגיה מזהם, זאת בניגוד למגמה העולמית ולמדיניות הישראלית לעבור למקורות אנרגיה חלופיים ומתחדשים".