קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מי ירוויח ממשאבי הגז של המדינה

מי ירוויח ממשאבי הגז של המדינה

"וועדת ששינסקי" מזמינה את הציבור להציג את עמדתו בנוגע למדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז

 
נושא גביית תמלוגים כמו גם מסים אחרים  ממגלי הגז בים התיכון מתקרב לשעת הכרעה.
 
וועדת ששינסקי מונתה על ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, על מנת לבחון את המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז טבעי. בראש הוועדה עומד פרופ' איתן שישינסקי עוד חברים בוועדה ד"ר אודי ניסן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מר יהודה נסרדישי ראש רשות המיסים, פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מר שאול צמח, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומית, וד"ר יעקב מימרן הממונה על ענייני נפט במשרד התשתיות הלאומיות.
 
הוועדה החלה את עבודתה בחודש מאי השנה ובמסגרת דיוני הוועדה פונה הוועדה לציבור הרחב על מנת לשמוע את עמדתו בכל הנוגע לגיבוש המדיניות בנושא משאבי נפט וגז טבעי בישראל.
 
על הציבור להגיש את עמדתו בכתב לוועדה עד ליום חמישי ה-15/7/10, והוועדה תשקול לזמן חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפניה, בעל פה.