קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מכת מוות לביו דיזל

מכת מוות לביו דיזל

‏החל מ-1 באוגוסט יוטל מס על ביו-דיזל בגובה המס החל על סולר

בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה ביום 16 ביולי 2010, במסגרת החלטות המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012, חתם היום שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, על צו לפיו, החל מיום 1 באוגוסט 2010 יוטל מס על ביו-דיזל בגובה של כ-2.5 ₪ לליטר בדומה למס החל על סולר.
ביודיזל הינו דלק ביולוגי שיכול להיות מופק משמן צמחי, שומן בעלי חיים או להיות ממוחזר משמן בישול/טיגון משומש. הביודיזל איננו כולל בתוכו רכיבי נפט אך יכול להוות תחליף לסולר. הביודיזל אינו ממוסה כיום, כשהוא נקי, ואולם כאשר מוהלים אותו עם סוגי דלקים אחרים התערובת נחשבת "תערובת דלק" אשר חייבת  בבלו בשיעור החל על בנזין.
מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי הסביר כי מאחר והביודיזל אינו ממוסה כיום גורמים רבים במשק צורכים אותו כתחליף לסולר. בנוסף, קיים קושי אכיפתי בגילוי תערובות של ביודיזל עם סוגי דלקים אחרים, שכן במרבית המקרים ערבוב הביודיזל הנקי עם סוגי דלקים אחרים, נעשה ע"י המשתמשים הסופיים בדלק. לדברי נסרדישי כל אלה מביאים לכך שנוצרת פגיעה ממשית בהכנסות המדינה ממסים.
לפי המצב החוקי הקיים, על תערובת ביו-דיזל מוטל בלו ומס קניה בדומה למס המוטל על ליטר בנזין שעומד על כ-2.8 ₪ לליטר. מאידך, על ליטר סולר מוטל מס של כ-2.5 ₪, כ-30 אג' פחות ביחס לבנזין.
יצוין כי לאחר בחינת הנושא גם ביחס לצמצום זיהום האוויר כמו גם ביחס לנעשה בעולם, הוחלט, לאחר התייעצות עם משרד התשתיות והמשרד להגנת הסביבה, כי אין מקום, בשלב זה, לקדם מתן תמריצי מס לביודיזל משיקולי עלות-תועלת למשק ומהטעם שצריכה של תערובת של סולר וביודיזל לא תביא לחסכון בזיהום האוויר ברמה המשקית.
תוספת ההכנסות המוערכת בעקבות הטלת המס עומדת על כ- 200 מיליון ₪ לשנה.
בתקופה שעד ל 1 באוגוסט על יצרני הביודיזל הקיימים בארץ להירשם במנהל הדלק  כדי לקבל רישיון לייצור דלק מרשות המסים ולהיערך לתשלום הבלו והדיווח על הייצור של סוג דלק זה.

ארגוני אנרגיה מתחדשת כבר הודיעו כי יאבקו במלוא התוקף בגזרה החדשה.