קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חשבון החשמל על שם הלקוח

חשבון החשמל על שם הלקוח

בצרופה שנשלחת בימים אלה ללקוחות חברת החשמל, ממליצה זאת החברה למי ששוכר דירה

חברת החשמל: תבדקו על שם מי רשום החשבון!


בצרופה שנשלחת בימים אלה ללקוחות חברת החשמל, ממליצה החברה למי ששוכר דירה, להעביר את חשבון החשמל על שמו ולא להמשיך ולשלם חשבון שלא רשום על שמו. למי שמשכיר דירה, ממליצה החברה להעביר את חשבון החשמל על שם השוכר.
 
העברת חשבון החשמל על שם מי שמתגורר בפועל בדירה, יכולה מצד אחד למנוע תביעות של חובות עבר אשר היו לדיירים שקדמו לו ומצד שני, כאשר יגיע לו זיכוי כספי מחברת החשמל הוא יוחזר לו, ולא למישהו אחר.
 
חברת החשמל ממליצה למי שמשכיר דירה או מוכר דירה, להימנע מבעיות ומחובות ולדאוג שחשבון החשמל ירשם על שם הדיירים בפועל בדירה. החברה ממליצה לבצע את שינוי השם מיד עם השכרת הדירה או מכירתה. בתהליך העברת השם על שם הדייר הנוכחי, ניתן לוודא שהדייר הקודם לא השאיר חובות ושהחשבון שיגיע יהיה בדיוק עבור החשמל שנצרך בפועל על ידי הדייר הנוכחי.
כאשר משכירים או מוכרים נכס, יש לדרוש מהדיירים החדשים להעביר את חשבון החשמל על שמם. חשוב לדעת, שכל עוד החשבון רשום על שם הדייר הקודם, הוא זה שאחראי בפני חברת החשמל לתשלום כל חוב שייווצר.
 
איך עושים זאת: יש לרשום את מצב המונה, להתקשר למרכז השירות 103 ולמסור את הנתונים הבאים: מספר החוזה (שמופיע בחלקו העליון של חשבון החשמל), מצב המונה והפרטים של הלקוח (שם, מספק תעודת זהות, מספר טלפון). החשבון הבא יהיה על שם הלקוח החדש.
 
ניתן לפנות בבקשה להחלפת שם בעל החשבון גם באמצעות האינטרנט.
 
החלפת השם תחויב בתשלום חד פעמי של 8.13 ₪ החיוב יופיע בחשבון שמכם? חברת החשמל: כדאי שחשבון החשמל שמשלם הלקוח יהיה על שמו


בצרופה שנשלחת בימים אלה ללקוחות חברת החשמל, ממליצה החברה למי ששוכר דירה, להעביר את חשבון החשמל על שמו ולא להמשיך ולשלם חשבון שלא רשום על שמו. למי שמשכיר דירה, ממליצה החברה להעביר את חשבון החשמל על שם השוכר.
 
העברת חשבון החשמל על שם מי שמתגורר בפועל בדירה, יכולה מצד אחד למנוע תביעות של חובות עבר אשר היו לדיירים שקדמו לו ומצד שני, כאשר יגיע לו זיכוי כספי מחברת החשמל הוא יוחזר לו, ולא למישהו אחר.
 
חברת החשמל ממליצה למי שמשכיר דירה או מוכר דירה, להימנע מבעיות ומחובות ולדאוג שחשבון החשמל ירשם על שם הדיירים בפועל בדירה. החברה ממליצה לבצע את שינוי השם מיד עם השכרת הדירה או מכירתה. בתהליך העברת השם על שם הדייר הנוכחי, ניתן לוודא שהדייר הקודם לא השאיר חובות ושהחשבון שיגיע יהיה בדיוק עבור החשמל שנצרך בפועל על ידי הדייר הנוכחי.
כאשר משכירים או מוכרים נכס, יש לדרוש מהדיירים החדשים להעביר את חשבון החשמל על שמם. חשוב לדעת, שכל עוד החשבון רשום על שם הדייר הקודם, הוא זה שאחראי בפני חברת החשמל לתשלום כל חוב שייווצר.
 
איך עושים זאת: יש לרשום את מצב המונה, להתקשר למרכז השירות 103 ולמסור את הנתונים הבאים: מספר החוזה (שמופיע בחלקו העליון של חשבון החשמל), מצב המונה והפרטים של הלקוח (שם, מספק תעודת זהות, מספר טלפון). החשבון הבא יהיה על שם הלקוח החדש.
 
ניתן לפנות בבקשה להחלפת שם בעל החשבון גם באמצעות האינטרנט.
 
החלפת השם תחויב בתשלום חד פעמי של 8.13 ₪ החיוב יופיע בחשבון הבא.