קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
להציל עצים  ותיקים

להציל עצים ותיקים

יוזמה חדשה של משרד החקלאות מנסה לשקם את העצים


משרד החקלאות יצא בפנייה לרשויות המקומיות להתחיל בהליכי שיקום של עצים
ותיקים בעלי משמעות היסטורית, נופית, קהילתית וסביבתית הגדלים בשטחן, בתמורה לסיוע במימון הנושא.
במסגרת המהלך המתוכנן, ישוקמו העצים באמצעות גיזום מיוחד ותמיכה בענפים חלשים, והכול במטרה להאריך את חייהם.
בד בבד ייערכו במסגרת היוזמה החדשה גם תהליכי מיפוי ותיעוד העצים העתיקים. אלו יאפשרו להציב לצד כל עץ שלט ובו הסבר עליו
ועל ההיסטוריה הפרטית-סביבתית שלו. כן תוקם ליד העץ פינת ישיבה כדי שהמבקרים יוכלו ליהנות מצלו. מדובר בעצים בעלי חשיבות אסתטית והיסטורית, ומבחינת משרד החקלאות זוהי תחילתו של תהליך שימור שיימשך גם בשנים הבאות.
אז אילו עצים יזכו בפועל למעמד הנחשק? במשרד החקלאות קבעו כי העצים המיועדים לשימור יהיו משמעותיים בנוכחותם וביופיים, יימצאו בשטחים ציבוריים, יהיו בעלי השפעה סביבתית גבוהה, וכמובן – מצבם יהיה כזה שמחייב התערבות שתמנע התדרדרות במצבם