קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חברת החשמל פועלת

חברת החשמל פועלת "על הקצה"

חברת החשמל מוסרת כי הביקוש לחשמל הגיע לשיא חדש של 11,100 מגוואט

▪  ▪  ▪
חברת החשמל מוסרת  כי הביקוש לחשמל הגיע  לשיא חדש של 11,100 מגוואט. זאת לאחר 25 ימים רצופים של ביקושי שיא. חברתהחשמל צפויה לספק למשק החשמל כ-10,600 מגוואט והיתרה תסופק על-ידי יצרנים פרטייםשיספקו בין 300 ל-400 מגוואט ובאמצעות הפעלת הסכמים עם לקוחות שבהסדר בהיקף של בין 100 ל-200 מגוואט.

ביום הראשון של אוגוסט נרשם ביחידת ניהול המערכת של חברתהחשמל שיא ביקוש משקי של כל הזמנים - 11,110 מגוואט. מאז ועד היום נרשמו שיאים נוספים ורזרבות החשמלשעמדו לרשות חברת החשמל הגיעו ברוב הימים לפחות מ-10% ובחלק מהימים לפחות מ-5%אחוזים מהביקוש.

בחברת החשמל אומרים, שמצב מתמשך כזה של עומסי חום וביקושיםאדירים לחשמל, לא זכור במערכת.

על-פי התחזיות, גל החום יימשך גם בימים הקרובים בעוצמות שונות. חברת החשמל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר עומסי החום הצפויים. עובדיחברת החשמל, לכל אורך שרשרת החשמל, בייצור, בתחנות הכוח, בהולכה, באספקה ובחלוקה, נמצאים בכוננות-על, כדי שכל המערכות וכל יחידות הייצור שלה יהיו זמינות לפעילותמלאה.

למרות היענות הציבור ותפקודה המלא של המערכת, מדגישים בחברה כי עקב גלהחום המתמשך, ובשל רמת הרזרבה הנמוכה הקיימת במשק החשמל, קיים חשש כי כל תקלהשתתרחש ביחידת ייצור, תציב את המערכת בפני מחסור בחשמל.

בחברת החשמלמדגישים, כי היענות הציבור לקריאת החברה להסיט שימוש במכשירי חשמל עתירי אנרגיהוניהול ותפעול אחראי של מערכת הייצור של המערכת על-ידי חברת החשמל, סייעו לחברהלספק את כל הביקושים, למרות הרזרבה הנמוכה שממנה סובל המשק.

החברה מבקשתמציבור לקוחותיה להמשיךלהסיט את השימוש במכשירי חשמל עתירי אנרגיה, פרט למזגנים, לשעות הבוקר המוקדמות או לשעות הערב המאוחרות, ובמיוחד להשתדל לאלעשות שימוש במכשירים אלה בין השעות 12:00 ל-17:00.

מדובר בין היתר במכשיריםהבאים: מדיח-כלים, מכונת כביסה, תנור אפייה, כיריים חשמליים, דוד חשמלי, שואב אבקוכדומה. את המזגן, אשר השימוש בו בימים חמים כגון אלה מוגבר, מומלץ לכוון כךשהטמפרטורה בחדר תהיה כ-25 מעלות.