קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
דלק אנרגיה עושה רווחים

דלק אנרגיה עושה רווחים

הגדלת ההכנסות הזניקה את הרווח התפעולי ב-140% לעומת הרבעון השני של 2009, ל-154.3 מיליון שקל

דלק אנרגיה, זרוע האנרגיה של קבוצת דלק של יצחק תשובה, ומי שמחזיקה בשותפויות החיפושים דלק קידוחים ואבנר, השותפות ב"תמר" ו"לויתן", פירסמה את דו"חותיה לרבעון השני של 2010 ולחצי השנה כולה.
הכנסות החברה ממכירת גז ונפט מים תטיס הפעיל הסתכמו ברבעון השני של 2010 ב-118.9 מיליון שקל - זינוק של 70% לעומת הרבעון המקביל.
ההכנסות מניהול ותפעול תחום החיפושים פחתו פי 4 ל-376 אלף שקל. החברה הצליחה לצמצם ב-1.2 מיליון שקל את עלות הפקת הגז הטבעי לעומת הרבעון השני של 2009 ל-14.9 מיליון שקל, אך רשמה עלייה חדה בהוצאות בסעיפים אחרים: הוצאות ההנהלה זינקו ב-74% ל-14.9 מיליון שקל והוצאות החיפושים הסתכמו ב-9.2 מיליון שקל, לעומת 500 אלף שקל בלבד ברבעון המקביל.
הגדלת ההכנסות הזניקה את הרווח התפעולי ב-140% לעומת הרבעון השני של 2009, ל-154.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה, התסכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ב-1.06 מיליון שקל, לעומת הפסד של 9.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.
החברה מסבירה את העלייה בגידול בעיקר בשל מזג האוויר החם ברבעון השני השנה לעומת הרבעון השני אשתקד וכן עקב מכירות לכיל בתקופת הדו"ח אשר לא בוצעו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של תקופת הדו"ח חלה עלייה בצריכת הגז לעומת הרבעון הראשון של תקופת הדו"ח, וזאת בשל העונתיות ובשל ירידה במכירות גז טבעי על ידי חברת EMG.
כמות הגז שנמכרה ברבעון השני לשנת 2010 ממאגר ים-תטיס הסתכמה בכ-BCM0.8, בהשוואה לכמות של כ-BCM 0.6 ברבעון מקביל אשתקד. ברבעון השני לשנת 2010 חל גידול גם בצריכת הגז הכוללת וגם בצריכה של חברת החשמל לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
שותפויות הבנות דלק קידוחים ואבנר, שפירסמו את דו"חותיהן בשבוע שעבר, תרמו לרווח הנקי ובסך הכל הציגו יחד עליה ברווח הנקי של כ-184% לעומת הרבעון המקביל אשתקד