קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אירופה מכירה בהכשרה ישראלית

אירופה מכירה בהכשרה ישראלית

הכרה רשמית בהשכלה, הכשרה ומערכות הסמכה ימיים ישראליים

צעד קדימה בקשרי ישראל והאיחוד האירופי.
הכרה רשמית בהשכלה, הכשרה ומערכות הסמכה ימיים ישראליים: הכרה בתעודות כשירות על ידי האיחוד האירופי
לאחר בקשה מהרשויות הקפריסאיות, הנציבות האירופית העריכה את ההשכלה, ההכשרה ומערכות ההסמכה הימיים בישראל על מנת לבדוק האם ישראל מקיימת את דרישות האמנה הבין-לאומית בדבר תקנים להכשרה, להסמכה ולקיום משמרות ליורדי ים, 1978, כפי שתוקנה, והאם ננקטו צעדים מתאימים על מנת למנוע הונאה בקשר לתעודות.
התוצאה של בדיקת והערכת המידע שנמסר על ידי הרשויות הישראליות מראה, כי ישראל מקיימת את הדרישות הרלבנטיות של האמנה, וכי נקטה בצעדים מתאימים על מנת למנוע הונאה בקשר לתעודות.
החלטת הנציבות 2010/361/EU מכירה אפוא בישראל בנוגע להשכלה, הכשרה והסמכה של יורדי ים, למטרת הכרה בתעודות כשירות המונפקות על ידי מדינה זו.  החלטה זו תחול החל ממועד הודעתה למדינות החברות באיחוד האירופי.