קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אכיפה  בנושאי חומרים מזיקים

אכיפה בנושאי חומרים מזיקים

במרכז הרפואי ע"ש וולפסון נערכה בדיקת ארובה לפליטת החומר אתילן אוקסיד ממתקן העיקור

המשרד להגנת הסביבה מגביר האכיפה  בנושאי חומרים מזיקים.

בתחילת יולי 2010 נערכה במרכז הרפואי ע"ש וולפסון בדיקת ארובה לפליטת החומר אתילן אוקסיד ממתקן העיקור. הבדיקה נערכה ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, במסגרת 'בדיקת פתע'.
אתילן אוקסיד הוא חומר המשמש בין היתר לעיקור ציוד, ומוגדר כמסרטן לאדם (על פי הסוכנות הבינלאומית למחקר סרטן, IARC). בבתי חולים מוזרם החומר לתוך תא בו מצוי ציוד רפואי לצרכי עיקורו. בתום זמן שהייה בתא, משוחרר החומר ממנו, ועובר דרך מערכת טיפול המפחיתה ביעילות מירבית את פליטתו לסביבה.
המשרד להגנת הסביבה קבע במסגרת היתרי רעלים המוצאים לבתי החולים ערכי פליטה מירביים של אתילן אוקסיד בצנרת הפליטה, וזאת בהתאם לקריטריונים בינלאומיים הקיימים בנושא.
תוצאות הבדיקה מצביעות כי המרכז הרפואי אינו עומד בדרישות היתר הרעלים שהוצא לו, בהתייחס לפליטת אתילן אוקסיד מתהליך העיקור.
תמצית תוצאות הבדיקה ומסקנותיה
  1. המרכז הרפואי חורג מדרישה בהיתר הרעלים שהוצא לו, לפיה הריכוז המירבי של אתילן אוקסיד הנמדד בבדיקה בודדת לא יעלה על 0.5 מ"גמ"ק. בבדיקת הפתע הנ"ל נמצא כי ריכוז האתילן אוקסיד הנפלט בבדיקה בודדת עולה על 200 חל"מ, שהם כ- 360 מ"ג אתילן אוקסידמ"ק.
  2. חלק מפליטת האתילן אוקסיד משתחרר דרך צינור הביי-פס (מעקף), כך שלא עובר כלל טיפול במתקן האמור להפחית ערכי פליטתו (אבטור). מצב זה אינו אמור להתרחש כלל בפעולה השגרתית של מערכת העיקור.
  3. פליטות ניכרות של אתילן אוקסיד מתרחשות כשעה וחצי ויותר מעת תחילת שחרור ראשוני של החומר מתא העיקור. מצב זה עשוי להתרחש רק אם קיים שינוי בפעולה התקינה של מערכת העיקור והאבטור.
משמעות הממצאים:
החריגות שהתגלו עלולות לגרום נזקים בריאותיים לנחשפים לחומר, בעיקר בתחום בית החולים. החומר עלול לגרום לתחלואה גם בחשיפה לריכוזים נמוכים, ולכן המתקן הזה פועל באופן שאמור לנטרל בשיעור הקרוב ל- 100% את הפליטה שלו לסביבה. במקרה הזה, היתה חריגה משמעותית של למעלה מ- 500 אחוז מהמותר.
אכיפה מנהלית:
המשרד להגנת הסביבה מתכוון לשלוח בימים הקרובים התראה לפני שימוע לבית חולים וולפסון, בדרישה לקבל הסברים על הפליטות החריגות שהתגלו ועל אופן הטיפול בהן.
לדברי אנשי מחוז תל אביב של המשרד להגנת הסביבה, אם הליך האכיפה המנהלתי לא יניב תוצאות, ייאלץ המשרד להגנת הסביבה להגיש תביעה פלילית נגד בית החולים.