קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
דורשים לעכב הרפורמה בתעריפי הנמלים

דורשים לעכב הרפורמה בתעריפי הנמלים

גורמים משקיים: הרפורמה בתעריפי הנמלים המתוכננת להכנס לתוקף ב-1 לאקטובר תפגע קשות במשק הישראלי התלוי ביבוא מוצרים בני קיימא וחומרי גלם


הנהלת איגוד המשתמשים בהובלה ימית קוראת לשר התמ"ת להתערב ולא לאפשר את כניסת הרפורמה לתוקף, בשל הנזקים האדירים שתגרום ליצואנים וליבואנים. יו"ר האיגוד: ראשי הארגונים הכלכליים שהסכימו לרפורמה לא הבינו את השלכותיה החמורות.
הנהלת איגוד המשתמשים בהובלה ימית התכנסה לישיבת חירום מיוחדת לקראת יישום הרפורמה בתעריפי הנמלים, הצפויה להיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר הקרוב. בישיבה השתתפו נציגי מפעלים גדולים, שהציגו את הגידול העצום בעלויות ההובלה הימית בעקבות הרפורמה. בין השאר השתתפו בישיבה נציגי פניציה אמריקה-ישראל, חיפה כימיקלים, איסכור מתכת, מפעלי נייר אמריקאים ישראליים, ומפעלי המלט נשר.
המשתתפים התריעו על נזקים, העלולים לסכן את היצוא הישראלי ואף לאיים על עתידם של מפעלים שונים במשק.
דוגמאות אחדות לנזקים של בעלי מטענים שעלו בישיבה: מפעל המייצא מוצרי פלסטיק במכולות ומשלם כיום אגרות נמל בשיעור של 15 מיליון ₪, ישלם בעוד 10 שנים 33 מיליון ₪.  מפעל המייצא מוצרי זכוכית במכולות ומשלם היום כיום 2 מיליון ₪, ישלם משנת 2020 כ-5.2 מיליון ₪. במטענים כלליים, שאינם מובלים במכולות, ההוצאה על אגרות נמל תגדל עד 10% מעלות המטען ותפגע בכדאיות הפעילות העסקית של המפעל.
 
בשל המשתנים הרבים שנקבעו ברפורמה לתעריפים ולאגרות השונות לספנות, אין לחברות הספנות אפשרות לתת לבעלי המטענים  מידע כמה יעלה הטיפול במטעניהם והיצואנים והיבואנים אינם יכולים לתכנן את תמחור ההובלה.
מנגנון הפיצוי שהובטח לבעלי המטענים הניזוקים באופן משמעותי מהרפורמה ייתן רק פיצוי חלקי להוצאות אלה, מנגנון זה יילך ויצטמצם עד תום תוך מספר שנים, ואין בהירות כיצד ייושם.
כשל נוסף של הרפורמה שעלה בדיון: הרפורמה אינה כוללת התייעלות וגידול בתפוקות בנמלים שהיו עשויים לקזז את הגידול בעלויות בעלי המטענים.
"ראשי התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, חתמו על הרפורמה עם כשליה הנוכחיים, מתוך חוסר הבנה והכרת החומר. הם לא הבינו את חומרת ההשלכות על המפעלים והחברות שהם מייצגים", אמר יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, גד שפר.
נשיא לשכת הספנות, ראובן צוק, שהוזמן לישיבה כדי להבהיר את התמונה מההיבט של חברות הספנות, ציין כי גביית הממשלה מהספנות תעלה כבר בשנה הראשונה ליישום הרפורמה, ב-150 מיליון $. העלויות נוספות הללו יוטלו על בעלי המטענים.
לנוכח כשלים אלה, שאיגוד המשתמשים בהובלה ימית מתריע עליהם כבר זמן רב, אמר שפר כי הוא מתקשה להאמין שניתן יהיה ליישם את רפורמת התעריפים, (וזאת עוד לפני שנדונו שאלות כמו מוכנות המכס לתנאים החדשים והיעדר הידברות מוקדמת עם עובדי הנמלים לגבי יישום הרפורמה): "אנחנו תומכים בכל ליבנו בצורך ברפורמה ובתיקון העיוותים הקיימים היום בתעריפי הנמלים, אך חייבים לדאוג שהרפורמה לא תיצור עיוותים אחרים, קשים מאלה. יש לדחות את הרפורמה בתעריפי הנמלים עד שייפתרו הכשלים החמורים שיש בה". הוא קרא לשר התמ"ת, בנימין בן אליעזר, להתערב לאלתר בנושא: "משרדי האוצר ותחבורה הכינו את ההצעה בלי להתחשב בפגיעה החמורה הצפויה בבעלי המטענים. אנו קוראים לשר התמ"ת, השר האמון על עידוד הייצור וסחר החוץ של ישראל, למנוע את הפגיעה הזו ולעכב את יישומה של הרפורמה עד לתיקון הכשלים".