קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
יפן מעודדות אנרגיה חלופית

יפן מעודדות אנרגיה חלופית

בקרוב יכנס לתוקף חוק להפעלת המשרד לכלכלה, מסחר ותעשייה במסגרת "צו השר לאכיפת החוק לעידוד עסקים לפתח מוצרים המתאימים לאנרגיה ולסביבה

ממשלת יפן נוקטת פעילות נמרצת לקידום אנרגיה חלופית. בקרוב יכנס לתוקף חוק על בסיס הצעה מ-25 ליוני 2010, להפעלת המשרד לכלכלה, מסחר ותעשייה במסגרת  "צו השר לאכיפת החוק לעידוד עסקים לפתח ולייצר מוצרים המתאימים לאנרגיה ולסביבה."
בהתבסס על החוק לעידוד עסקים לפתח ולייצר מוצרים המתאימים לאנרגיה ולסביבה מיום 28 למאי, מטרת הטיוטה היתה לקבוע את הפריטים הנדרשים.
בטיוטה, למשל, אנרגיה הידראולית, חום גאותרמי, חום סולרי, חום באטמוספרה, וחום שנוצר באמצעים טבעיים (כגון חום משלג, קרח וכד'), מוגדרים כמשאבים שלא ממאובנים, לצד אור סולרי, אנרגיית רוח ואנרגיה אטומית, אשר מוגדרים כך בחוק.  הטיוטה מגבשת כללים ביתר פירוט, כך שציוד להפקת חשמל וכד' מאותם משאבים שלא ממאובנים יהווה נשוא לתמיכה לפי החוק.