קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אנרגיות מתחדשות אינטרס סביבתי

אנרגיות מתחדשות אינטרס סביבתי

איריס האן – מנהלת תחום מחקר במכון דש"א בחברה להגנת הטבע מציגה את חשיבות השמירה על הקרקע

שימוש באנרגיות מתחדשות הוא אינטרס סביבתי ראשון במעלה. הוא נדרש כדי להפחית אתזיהום האוויר הנוצר משימוש בדלקים פוסיליים, כדי לצמצם את הצורך ביבוא דלקים, ומהווה חלק מהמאבק העולמי לעצירת ההתחממות הגלובלית על השלכותיה הרות האסון.
בדיון בתוכנית המתאר הארצית המסדירה את קידוםהאנרגיה הסולארית בישראל במוסדות התכנון, נשמעו קולות הקוראים להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים גם על חשבון שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים. במסגרת זו הועלו הצעות שונות, כמו מתן גמישות רחבה באיתור שטחים לצורך הקמת תחנות סולאריות, העברת הסמכויות בתחום לוועדות התכנון המקומיות, קידום תחנות סולאריות בדרך של היתרים בלבד וללא תכנון מסודר, ואף היו כאלה שהציעו להסיראת הדרישות להכנה של תסקיר השפעה על הסביבה כדי לזרז את הקמת המתקנים.
קולות אלה מדאיגים, מכיוון שעם המודעות לחשיבותה של האנרגיה הסולארית, צריךלזכור כי הקמה בלתי מבוקרת של מתקנים סולאריים על גבי שטחים פתוחים, בעיקר שטחיםבעלי רגישות סביבתית גבוהה, עלולה לסכן ערכים סביבתיים כמו שמירה על המגוון הביולוגי וקיום המערכות הטבעיות.
2010 הוכרזה על ידי האו"ם כשנת השמירה על המגוון הביולוגי, שהוא עושר מיני החיוהצומח, ומכלול המערכות והתהליכים הטבעיים על פני כדור הארץ. שמירה על המגוון הביולוגי הכרחית כדי להבטיח את קיומו של האדם, שכן המערכות הטבעיות הן אלה המאפשרות את קיומנו ומשפיעות כמעט על כל תחומי חייינו – מזון, תרופות, איכות מים, טיב הקרקעויציבות אקלימית.
בתכנון נכון וארוך טווח, ניתן למצוא מענה למכלול הצרכים, תוך פגיעה מינימלית בסביבה. בשלב זה נכנסות לתמונה ועדות התכנון. אלו נתפשות לא אחת, גם בתחום האנרגיההסולארית, כגורם עוצר, מגביל ומעכב. אך לא כך הוא. לוועדות התכנון יש חשיבות עליונהבהכוונה של מיזמי הפיתוח ובאיזון בין אינטרסים שונים.
הכוונה תכנונית רצויה בתחום האנרגיה הסולארית פירושה מתן עדיפות עליונה וקדימות לניצול שטחי גגות לצורך הצב. ת פאנלים סולאריים.

פת
רון זה אף עתיד לצמצם את הצורך בקווי הולכה. בחינה מעמיקה שנערכה בעניין מלמדת ששטחים מסוגזה קיימים בישראל בהיקף נרחב. ניצול נכון של שטחי הגגות יכול לספק מענה מאנרגיה מתחדשת לצורכי השנים הקרובות. על מערכת התמריצים הממשלתית להעדיף פתרון זה באופןברור, כפי נעשה במדינות אירופה. למרבה הצער, מערכת התמריצים כיום בישראל אינה נותנת עדיפות מספקת לניצול שטחי הגגות, וסביב הדיונים על תוכנית המתאר, רבים קוראים להקל דווקא על המבקשים להקים מערכות סולאריות על השטחים הפתוחים.
בישראל, שבה התחרות העזה על הקרקע מתעצמת והולכת, יש הכרח ראשון במעלה לאזן בין אינטרסים, גם כאשר מדובר באינטרסים סביבתיים.   אנרגיה סולארית היא חשובה, אבל חשוב שתקודם תוך כדי שמירה על השטחים הפתוחים המעטים שעוד נותרו.
הכותבת היא איריס האן – מנהלת תחום מחקר במכון דש"א בחברה להגנתהטבע