קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
החזר הוצאות רכב

החזר הוצאות רכב

עבור עובדים שכירים : תשלום הוצאות לאחזקת רכב פרטי - הצעת חֶשֶב מערכות מידע

אחזקת רכב

עבור עובדים שכירים : תשלום הוצאות לאחזקת רכב פרטי - הצעת חֶשֶב מערכות מידע בע"מ
DBB11, 2 ,3
B1
מכונית טיפוסית   (בש"ח לק"מ) (כולל מע"מ)
תאריך
1100 סמ"ק
1300 סמ"ק
1600 סמ"ק
1800 סמ"ק
2000 סמ"ק
טנדר מסחרי קטן (1900)
טנדר טיפוסי (ואן)
קטנוע טיפוסי
1.10.2009
2.81
3.37
3.75
4.19
4.68
1.84
2.56
1.71
1.1.2010
2.70
3.24
3.59
4.03
4.49
1.56
2.29
1.61
1.4.2010
2.71
3.26
3.62
4.05
4.52
1.58
2.34
1.61
1.7.2010
2.68
3.21
3.57
4.00
4.46
1.56
2.30
1.54
1.10.2010
2.67
3.21
3.57
3.99
4.46
1.57
2.34
1.56
הערותלתחשיב [1]
 
סיכום עלות אחזקת מכונית טיפוסית משומשת 1600 סמ"ק (כולל מע"מ)
(חישוב העלויות בפועל. משמש בין היתר לחיוב בין ספקי שירותים שונים)
 א. היקף נסיעה של 15,000 ק"מ לשנה.            ב. מכונית משומשת בעלת נפח מנוע 1600 סמ"ק.
סעיף ההוצאה
[ B1A ]
הוצאה שנתית בש"ח
מעודכן ל- 1.4.2010
הוצאה שנתית בש"ח
מעודכן ל- 1.7.2010
הוצאה שנתית בש"ח
מעודכן ל- 1.10.2010
החזר הון (פחת וריבית)

9,915
9,915
9,906
רשיון
1,454
1,454
1,454
ביטוח רכוש
3,122
3,122
3,118
ביטוח חובה
1,584
1,584
1,584
 
 
 
 
תיקונים וחלפים
4,549
4,485
4,379
צמיגים
409
409
413
דלק
9,543
9,257
9,343
שונות
573
555
561
ס"ה הוצאות קבועות ומשתנות לשנה
31,149
30,782
30,757
ס"ה הוצאה חודשית ממוצעת
2,596
2,565
2,563
הוצאה ממוצעת לק"מ
2.08
2.05
2.05
הערה: התחשיב אינו כולל הוצאות חניה.
תחשיבים נוספים ומפורטים מובאים ב"מחירון רכב ואחזקתו" ובתוכנת רכב פלוס בהוצאת
חֶשֶב
מאת משה קצין, סמדר קצין.


[1] 1. הערות לרכב פרטי בלבד:
ההצעה מבוססת על תחשיבים מפורטים של עלויות אחזקת רכב לסוגיו. ההצעה כוללת גילום חלקי של מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי. לפי שיעור מס של 50% (ובעבר 45%).
ב. ההצעה הנ"ל הינה הצעת חשב להחזר הוצאות רכב לעובד המשתמש ברכבו הפרטי לצורכי עבודהבלבד.
ג.   במידה והחברה משלמת את הוצאות הביטוחים והטסט יש להוריד 30% מהתעריף הנ"ל.
2. הערות לרכב מסחרי בלבד:
התחשיב לטנדרים לא כולל גילום מס וכולל מע"מ.
א. טנדר מסחרי קטן= דוגמת סיטרואן ברלינגו. מתייחס להיקף של כ 40,000 ק"מ בשנה.
ב. טנדר טיפוסי= דוגמת פורד טרנזיט. מתייחס להיקף ק"מ של כ 60,000 ק"מ בשנה.
3. הערות לקטנוע טיפוסי:
התחשיב כולל מע"מ וכולל גילום מס. מתייחס להיקף ק"מ של כ 12,000 ק"מ בשנה.