קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
שילוב אלמנטים ירוקים בשיפוץ

שילוב אלמנטים ירוקים בשיפוץ

רוצים לשפץ את הבניין - תדאגו שהוא יהיה ירוק

 
 
הדבר עשוי להביא לחיסכון שנתי של כ-14 מיליון שקלים בהוצאות החשמל, כך עולה ממחקר שערכה ד"ר רינה דגני, מנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, במסגרת תוכנית אב להתייעלות סביבתית ברשויות המקומיות.
 
 
אם אתם מתכננים לשפץ בעתיד הקרוב את הבניין שבו אתם מתגוררים, כדאי שתיקחו בחשבון אפשרות שהעירייה עשויה לחייב אתכם לבצע בנוסף לעבודות השיפוץ המקובלות, גם עבודות נוספות שנועדו לסייע בהפחתת גזי חממה וחיסכון באנרגיה, כך עולה ממחקר שערכה ד"ר רינה דגני, מנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, בעקבות זכיית הקבוצה במכרז של מרכז השלטון המקומי לביצוע תוכנית אב להתייעלות סביבתית ברשויות המקומיות.
 
על פי תוכנית האב, מדגישה ד"ר דגני, שרשויות מקומיות המעוניינות לתרום בהפחתת גזי חממה, יחוייבו לייעל את הניהול העירוני בהיבט הסביבתי והכלכלי, במטרה לצמצם פליטות גזי חממה.
 
התוכנית שמכינה ד"ר דגני תתמקד אמנם בסקטור אשר לעירייה ההשפעה הגדולה ביותר עליו - הסקטור הציבורי, אולם מטרת התוכנית היא להגביר את המודעות להפחתת גזי חממה גם בסקטור התעשייתי, המסחרי ובקרב משקי הבית.
 
הגברת המודעות לחיסכון באנרגיה בקרב משקי הבית הפרטיים עשויה להפוך לאתגר של ממש עבור הרשויות המקומיות, על כן בוחנת ד"ר דגני לשלב את התושב ביעדים שהוצבו להפחתת גזי חממה, בשלושה ממשקים עיקריים:
 
בנייה ירוקה – קביעת תקן מחייב לקבלנים לבנייה ירוקה של מבנים חדשים בתחומי הרשות.
 
שיפוץ באלמנטים ירוקים - דרישה מתושבים המתכננים שיפוץ בבניין לשלב בעבודות השיפוץ גם אלמנטים מהבנייה הירוקה (בעיקר בידוד), במטרה להפחית גזי חממה הנפלטים מהמבנה.
 
תמ"א 38 – לחייב קבלנים המבצעים עבודות לחיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38, לבצע גם עבודות איטום מבחינה אנרגטית, או פעולות נוספות הנדרשות להפחתת גזי חממה במבנה וחיסכון באנרגיה.
 
ד"ר רינה דגני, מנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, אומרת עם קבלת תוצאות המחקר: "בכל הנוגע לנושא הפחתת גזי חממה, משקי הבית בישראל הם החלק שהכי קשה לטפל בו ועם זאת, הם צרכני האנרגיה הגדולים ביותר. זו הסיבה שבגינה אני מציעה בתוכנית האב 'לתפוס' את משקי הבית במקומות בהם הם נזקקים לאישור הרשויות המקומיות לבצע עבודות שיפוץ, בנייה חדשה או השתלבות בפרויקטים של תמ"א 38.
 
"מדובר לא רק במטרה חשובה שנועדה להפחית גזי חממה ולהיטיב עם הסביבה, אלא אף להוביל לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל של משקי הבית הפרטיים. אם ממוצע התשלום החודשי לחשמל למשק בית בישראל עומד על כ-400 שקלים בחודש, הרי שמהלך שכזה עשוי להוביל לחיסכון של 480 שקלים בהוצאות החשמל לדירה בשנה.
 
"אם רק 2% מכלל משקי הבית בישראל יבצעו בשנים הקרובות עבודות שיפוץ בבנייני המגורים שלהם, תוך שילוב אלמנטים ירוקים, הדבר עשוי להביא לחיסכון של כ-27 מיליון קוט"ש בשנה, ובמונחים של עלות מדובר בחיסכון של לפחות 13.5 מיליון שקלים למשקי הבית.
 
"אם במקביל לכך, יחוייבו גם קבלנים בבנייה ירוקה של מבנים חדשים, הדבר עשוי להוביל לחיסכון כולל של 100 מיליון קוט"ש בשנה, ובמונחים של עלות – כ-50 מיליון שקלים חיסכון בהוצאות החשמל, לא כולל חיסכון הנובע משילוב אלמנטים ירוקים בפרויקטים של תמ"א 38.
 
"אני צופה כי החיסכון בחשמל יגדל ככל שיותר רשויות מקומיות יאמצו את תוכנית האב להפחתת גזי חממה שמוביל מרכז השלטון המקומי", מסכמת ד"ר דגני.