קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
משרד בסביבה מוזנחת

משרד בסביבה מוזנחת

את המקום בו שוכן הממונה הישראלי על משק הגז, לעומת זאת, קשה לכנות בתואר משרד

הסנדלר כידוע הולך יחף.
הוא הדין במערכות מיזוג אוויר  וסביבה נאה במשרדי הממשלה.

ישראל הפכה למעצמת גז אזורית, כפי שהכריז שר התשתיות עוזי לנדאו. אלא שהמשמעות המחייבת של התואר הזה לא הופנמה עדיין במשרד התשתיות עצמו. בכל נסיכות גז אמיתית ואפילו במעצמת גז קטנה יחסית משמשים משרדי הגורם הממשלתי האחראי על משאבי הנפט והגז כמוקד עליה לרגל למשלחות של אנשי עסקים.

את המקום בו שוכן הממונה הישראלי, לעומת זאת, קשה לכנות בתואר משרד. הדרך למשרדי הממונה בירושלים מתחילה בחניון אפלולי ומצחין ממנו מגיעים, דרך קירות הגרפיטי של התחנה המרכזית בירושלים, לכניסה אחורית של בניין כעור ומוזנח. "כשאתה מגיע לשם עם משלחת מחו"ל של אנשי עסקים הם מקבלים את הרושם שאתה לוקח אותם למכון עיסוי", סיפר ל-G אחד היזמים.

במשרד התשתיות מסבירים כי לא בהם האשמה, אלא במינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר: "משרד התשתיות הלאומיות מנסה מזו תקופה ארוכה להעביר את היחידות למבנה בעל תנאי עבודה ראויים. לצערנו מינהל הדיור הממשלתי לא הצליח עד כה להעמיד חלופות שכאלה". לפחות שיסגרו את התקרה.