קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
הרחבת 'מועצת רשות המים'

הרחבת 'מועצת רשות המים'

קואליציית המים של ארגוני הסביבה שיגרה מסמך עמדה לחברי הכנסת

קואליציית המים של ארגוני הסביבה הציגה  בדיון שיתקיים בנושא יישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית לניהול משק המים בישראל את מסמך העמדה שלה שהוגש לאחרונה ליו"ר הועדה, ח"כ יואל חסון ולחברי כנסת נוספים. המסמך שהוצג  בוועדה על ידי נציגי הארגונים תומך ביישום המלצות הועדה וקורא בין היתר להקים מועצה ארצית למים וביוב, ולהרחיב את מועצת רשות המים, אשר מתנהלת היום בפורום מצומצם ולא מייצג.
 
בקואליציה, המורכבת משמונה ארגונים סביבתיים (ידידי כדור הארץ, מגמה ירוקה, עמותת צלול, החברה להגנת הטבע, שומרה לסביבה טובה, אדם טבע ודין, חיים וסביבה ועמותת אזרחים למען הסביבה בגליל), מסבירים כי תפקיד המועצה יהיה לאגד את מכלול האינטרסים בחברה, בצורה מאוזנת, כמסגרת לקביעת חזון ויעדים ארוכי טווח למשק המים. בשונה מהצעת המחליטים, למועצה יהיו סמכויות להנחות את רשות המים ולא רק לייעץ. על פי המלצת הקואליציה החברים במועצה יהיו נציגי ממשלה, נציגי צרכנים, נציגי אקדמיה מדע ותחומים רלוונטיים נוספים ונציגי החברה האזרחית והסביבתית.
 
טענה נוספת שמעלים בקואליציה היא כי המתכונת הנוכחית של "רשות המים" אינה מייצגת אינטרסים רבים בחברה האזרחית בישראל. כפתרון לכך, מציעים בקואליציה להרחיב את 'מועצת רשות המים' ולהוסיף נציג ארגוני הסביבה ונציג הארגונים החברתיים, בנוסף על נציג משרד הבריאות.
 
גדעון ברומברג, מנכ"ל ישראלי של ארגון ידידי כדור הארץ מסביר כי: " דו"ח הוועדה מדגיש את הצורך ניהול משק מים יעיל ובר-קיימא, המכיל עקרונות ניהול וצמצום ביקושים לפני השקעות של מיליארדים בהתפלה, והגדלת מערכת האספקה. עם זאת מדיניות רשות המים עדין לוקה בחסר ביישום המלצות אלו. אנו מציגים היום בוועדה פתרונות יעילים, ומקווים כי רשות המים תשכיל לאמצם".
 
משה פרלמוטר רכז מים וחופים בחלה"ט "המודל שהוצע היום על ידינו, של ועדה ארצית למים וביוב, ישמור על יעילות קבלת החלטות, שבבסיסו תעמוד אבחנה ברורה בין גיבוש מדיניות ארוכת טווח שיופקד בידי המועצה הארצית, לניהול ולתפעול השוטף של משק המים בישראל"