קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
התראות לחברות מבזבזות אנרגיה

התראות לחברות מבזבזות אנרגיה

כ-150 חברות קיבלו התראות על שלא עמדו בדרישות תקנות האנרגיה החדשות. על החברות להגיש את התוכנית עד סוף נובמבר

האגף לניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות שלח בחודש האחרון כ-150 התראות לחברות ולארגונים שלא עמדו בדרישות תקנות האנרגיה החדשות. על החברות להגיש את התוכנית עד סוף נובמבר.

התקנות דורשות ביצוע תוכנית התייעלות אנרגטית והגשתה לאישור משרד התשתיות. בין החברות שקיבלו התראה טרם החלת קנס ניתן לציין את יבמ, אינטל אלקטרוניקה, אלביט מערכות, אלקטרה תעשיות, אקרשטיין תעשיות, דן תחבורה ציבורית, הפניקס הישראלי חברה לביטוח, חברת נתיבי איילון, טבע, מגדל, פלאפון ופז.

הקנס עבור אי הגשת תוכנית נקבע על 25 אלף שקל. לפני כשלושה חודשים הטיל משרד התשתיות הלאומיות קנסות בהיקף של 600 אלף שקל על 25 גופים שלא עמדו בתקנות האמורות. הגשת הסקר, והבאת תוכנית ההתיעלות האנרגטית בכל גוף לידי מימוש, אמורה לקרב את ממשלת ישראל ליעד שהציבה לעצמה לפיו עד סוף העשור תצמצם הממשלה את צריכת החשמל ב-20%.

בתוך כך, משרד התשתיות פרסם השבוע מכרז להקצאת מענקים תקציבי לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזר התעשייתי. היקף המענקים הכולל צפוי להגיע לכ-1.5 מיליון שקל, בהתאם לסוג הטכנולוגיה, והוא נע בטווח שבין 20% ל- 30% מעלות הפרויקט ועד לתקרה של 350,000 שקל. .

בין התחומים הטכנולוגיים שלהם יינתן סיוע ניתן לציין החלפת מערכות מיזוג, מערכות דיחוס אוויר ובקרת אנרגיה. שר בתשתיות, עוזי לנדאו, אמר כי "המגזר התעשייתי הוא בין צרכני החשמל הגדולים ביותר במשק. משמעות הדבר היא, שמשם גם יכול לבוא החיסכון הגדול ביותר. יש לזכור כי החיסכון בחשמל הוא קודם כל דבר שמשתלם כלכלית. באמצעותו, ניתן לחסוך עשרות אחוזים בתשלומי החשמל הדו חודשיים. במגזר התעשייתי זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ויותר".