קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
נלחמים בנזקי בתי הבד

נלחמים בנזקי בתי הבד

המשרד להגנת הסביבה במחוז צפון הגביר את הפיקוח ויוציא צווי סגירה לבתי בד המזרימים פסולת נוזלית (עקר גולמי) למערכת הביוב


המשרד להגנת הסביבה במחוז צפון הגביר את הפיקוח ויוציא צווי סגירה לבתי בד המזרימים פסולת נוזלית (עקר גולמי) למערכת הביוב או שופכים אותה בסביבה בצורה לא מבוקרת ומפרים את החוק.

עקר הוא פסולת נוזלית המתקבלת מתהליך הכנת שמן הזית, המכיל עומס אורגני גבוה מאוד. מתקני הטיפול האזוריים בשפכים (מט"שים) אינם ערוכים לקליטת הפסולת המדוברת וכתוצאה מכך, איכות הקולחים ביציאה מן המט"ש יורדת באורח משמעותי.

השנה ערכו נציגי מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה, שמצויים בו יותר מ -80% מבתי הבד בישראל, סיורי הדרכה ובדקו את הערכות בתי הבד לעונת המסיק. במסגרת זו הונחו בתי הבד לפזר את הפסולת הנוזלית במטעים, בשדות חקלאיים ובדרכי קק"ל ולבעלי בתי הבד נמסרו מפות המציינות את האזורים המיועדים לכך. בנוסף, בחלק מבתי הבד הותקנו מתקנים מיוחדים לטיפול בפסולת זו שהמשרד בוחן השנה את יעילותם.

פיזור הפסולת הנוזלית המופקת מהכנת השמן הוכח בעולם כמדשן קרקע וקוטל עשבים כאשר הוא מפוזר בצורה מבוקרת. למרות זאת, סיורי פיקוח המתבצעים מתחילת העונה הנוכחית הראו, כי הפסולת הנוזלית עדיין מוזרמת לביוב, בעיקר משיקולים כלכליים. יש לציין, כי בשבועיים האחרונים כבר קרס מט"ש כרמיאל כתוצאה מהזרמה לא מבוקרת של פסולת נוזלית מבתי בד וקולחים באיכות ירודה הוזרמו לנחל חילזון.

לאור זאת, בכוונת המשרד להגנת הסביבה להוציא צווי סגירה ולנקוט הליכי אכיפה מנהליים כנגד בתי בד שיימצאו מזרימים עקר לביוב.